STRATEGIA LOCUIRII

STRATEGIA LOCUIRII(1170)


 Strategia Națională a Locuirii (SNL) 2016-2030 s-a aflat în dezbatere publică la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). Participanții la dezbatere vor transmite în scris propunerile lor de îmbunătățire, iar Ministerul va definitiva Strategia în urma analizei acestora.

Documentul prezintă intervențiile necesare în următorii ani pentru ca statul să poată asigura accesul la condiţii de locuire adecvate pentru toate categoriile de persoane. Realizarea unei strategii are avantajul de a lucra planificat, coerent și unitar. Aceasta creează premisele pentru ca ministerele de resort să dezvolte, ulterior, un pachet de programe și proiecte orientate spre obiectivele stabilite. Strategia este însoțită de un Plan de acțiune care prevede obiectivele, instrumentele propuse și rezultatele așteptate, pentru orizontul de timp 2030.

Strategia propune o mai bună sistematizare și dezvoltare a zonelor urbane, inclusiv printr-un mai mare accent pe planificarea teritorială, dezvoltarea armonioasă și eficientă a zonelor de locuire. Pentru a reduce extinderea necontrolată a intravilanului, Strategia prevede ca toate localitățile cu peste 10.000 de locuitori să aibă obligația de a realiza Planuri Locale de Locuire (un instrument de observare, definire și programare a investițiilor și acțiunilor în domeniul locuirii). O altă propunere este condiționarea eliberării autorizațiilor de construire de existența infrastructurii edilitare, pentru a asigura dezvoltarea locuirii în zone viabilizate.

În privința locuințelor aflate în proprietatea statului, documentul propune instituirea unei singure categorii de locuințe publice, concomitent cu reducerea suprafețelor minimale pentru construcția de locuințe publice (și implicit reducerea costului de construcție și întreținere), clauze de achiziții pentru clădirile vacante și neutilizate, inclusiv cele istorice, concentrarea pe construirea locuințelor pentru închiriere (locuințe ANL), continuarea programelor de finanțare pentru construirea locuințelor publice, informarea și încurajarea autorităților publice locale să acceseze aceste fonduri, transparentizarea procesului de repartiție a locuințelor, la nivelul primăriilor.

În ce privește calitatea și siguranța locuirii (la seisme, inundații, alunecări de teren), măsurile prevăzute în SNL includ: acordarea de asistență tehnică și financiară asociațiilor de proprietari pentru reabilitare și reparații; reabilitarea clădirilor și cartierelor istorice; continuarea programelor deja consacrate prin care sunt finanțate lucrări de infrastructură, obiective de interes public, creșterea performanței energetice. Participanții la dezbatere au propus corelarea chiriei cu veniturile beneficiarilor - la locuințele destinate închirierii, îmbunătățirea unor programe naționale deja existente, cum ar fi “Prima casă” și programul de consolidare a blocurilor cu risc seismic, abordarea calității locuirii pentru întreaga populație, nu doar pentru categoriile defavorizate, corelarea cu alte strategii guvernamentale. La unele dintre observații, reprezentanții MDRAP au răspuns în cadrul dezbaterii, alte puncte de vedere urmând să fie transmise ulterior, în scris.

La dezbaterea publică au participat peste 50 de persoane, specialiști din MDRAP și din ministerele implicate în realizarea Strategiei, reprezentanți ai mediului universitar și de cercetare, ai mediului profesional din domeniul imobiliar, ai asociațiilor de proprietari și ai societății civile, persoane fizice (chiriași ANL) și jurnaliști. MDRAP va publica pe site-ul propriu, în secțiunea Transparență, sinteza ședinței publice de dezbatere, iar după definitivarea Strategiei o va propune Guvernului spre aprobare.

MDRAP a lansat proiectul SNL în consultare publică încă din luna iulie 2016 și a primit peste 40 de recomandări, propuneri și observații. La proiect au contribuit MDRAP, ministerele care gestionează domenii conexe locuirii, societatea civilă. Strategia este fundamentată pe o serie de studii și analize pe problematica locuirii informale și a habitatului insalubru. Strategia Națională a Locuirii a fost realizată în coordonare cu alte inițiative guvernamentale: Pachetul antisărăcie, legea regenerării urbane, modificări legislative în domeniul consolidării clădirilor cu risc seismic.
jooble.org