ALDE susține Cultura și patrimoniul cultural național!

ALDE susține Cultura și patrimoniul cultural național!(803)


Câteva din propunerile pe care ALDE le promovează, în cadrul programului RESPECTUL FAȚĂ DE ROMÂNI !

Stoparea imediată a oricăror intervenții „brutale” asupra elementelor component ale PCN. Se impune modificarea legislației privind autorizațiile de construcție pentru imobile monumente, înăsprirea legislației privind afectarea construcțiilor din zonele declarate monument, înăsprirea pedepselor pentru acte de vandalism sau distrugeri ale monumentelor, așa cum sunt ele definite de lege.

 Reformarea – reorganizarea instituțiilor centrale care au ca obiect de activitate gestionarea PCN - Înființarea AGENȚIEI NAȚIONALE A PATRIMONIULUI CULTURAL (ANPC). – Instituțe în subordinea Parlamentului României.

Modificarea comportamentului instituțiilor publice din domeniul cultural, prin crearea unui SET DE REGULI DE PROMOVARE, respectiv accesarea elementelor de MARKETING COMERCIAL, MODERN, TEHNOLOGII IT&C, MULTIMEDIA, ON LINE și propunerea unui proiect pilot de transformare a câtorva instituții în companii publice.

Implementarea Deciziei 1194/2011/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de instituire a unei acțiuni a Uniunii Europene privind Marca patrimoniului European.

Reluarea demersurilor pentru recuperarea în întregime a tezaurului României din Rusia. Reluarea discuțiilor instituționale, diplomatice și pe orice alt canal disponibil, învederea repatrierii tezurului. 

Pentru o normalizare a aspectelor investiționale în domeniul PCN, ca și în alte zone ale economiei și societății, este obliatorie trecerea de la bugete anuale la bugete MULTIANUALE

Accesarea tuturor platformelor relevante, la nivel European și mondial, care promovează patrimoniul cultural și implementarea de parteneriate cu acestea. 
jooble.org