ALDE și CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI !

ALDE și CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI !(743)


Introducerea taxei de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse, respectiv introducerea unei taxe de 1% din profit, taxă companiilor care se va aplica pentru toate cazurile în care profitul anual depășește contravaloarea în lei a 1.000.000 Euro. Banii obținuți vor fi transferați către bugetul asigurărilor sociale

Creşterea salariului minim până în anul 2020 la 800 euro/lună. 

Până se va atinge nivelul propus pentru salariul minim pe economie, propunem pentru reducerea disparităților între nivelul de trai din țara noastră și cel din Uniunea Europeană TVA ZERO pentru alimentele de bază. Influența asupra bugetului generată de acest obiectiv propunem să fie negociată separată cu Uniunea Europeană, raportat la nivelul maxim al deficitului bugetar.

Creşterea imediată a nivelului micilor pensii. Consolidarea nivelului acestora la cel puțin 85% din salariul minim pe economie.

Creşterea cu 25% a nivelului sumelor de ajutoare pentru persoanele cu handicap. Măsura va fi dublată de crearea unei rețele educaționale formative (școli de meserii speciale) pentru această categorie, astfel încât să existe și un plus de valoare economică, care va atenua impactul bugetar;

Asigurarea nivelului maxim admisibil pentru dobânzile la credite angajate de persoane fizice.

Lansarea programului „Muncă pentru toţi”, condiţionând ajutoarele publice pentru întreprinderi şi persoane de angajament lucrativ pentru rambursarea în timp a sprijinului primit;

Asumarea de către guvern a priorităţii cu privire la „reconversia” economică şi profesională în context regional şi local pe teritoriul ţării. În baza acestui concept se va introduce asigurarea „securităţii sociale profesionale” garantate de stat;

Formularea unei scheme de ajutor financiar personalizat, diferenţiat pe durata căutării locului de muncă de către persoane defavorizate.
jooble.org