ALDE promovează EDUCAȚIA DE CALITATE!

ALDE promovează EDUCAȚIA DE CALITATE!(1022)


Singura șansă a dezvoltării durabile, sustenabile a țării noastre o reprezintă existența unui popor educat, care să poată astfel participa activ în procesul democratic.

Educația reprezintă pentru noi umaniștii un pilon esențial, pentru că milităm pentru dezvoltarea omului ca parte a societății și desigur perntru dezvoltarea societății în ansamblu. 

În România ultimilor ani sistemul de educație și-a demostrat limitele. Este un sistem mai degrabă INFORMATIV, în loc să fie FORMATIV, este rigid, învechit, static, neracordat la epoca în care trăim, la dezvoltarea tehnologiilor IT&C, putem spune un sistem blocat în secolul trecut.

Propunem măsuri radicale care să țină seama de toți factorii enumerați. Orice întârziere este generatoare de EȘEC pentru prezentul și viitoul acestei țări.  

 

Masuri pentru un sistem de educație performant

 

Introducem inovaţii masive în sistemele formale şi informale de educaţie. Trecerea spre sisetmul FINLANDEZ de educație preuniversitară;

Renunțarea la sistemul de educație eminamente INFORMATIV și trecerea spre cel FORMATIV;

Refacerea și dezvoltarea la nivel național a școlilor de meserii, care să fie racordate în timp real la cererea de forță de muncă de pe piață;

Dorim să acţionăm pentru stabilirea, întărirea şi dezvoltarea infrastructurii ştiinţifice şi tehnologice a României. Vom contracara atfel „fuga creierelor” prin relansarea ofertelor de participare creativă, răsplătită (din toate punctele de vedere) în casa noastră naţională.

Restructurarea radicală a funcţionării sistemului universitar românesc prin delimitarea strictă a fluxurilor financiare cu care se operează în instituţiile academice de stat. În context, sursele financiare din taxe de şcolarizare operate în universităţile de stat vor fi recuperate de către bugetul public naţional şi realocate strict în întregul sistem universitar de stat, exclusiv pentru investiţii în infrastructură de telecomunicare (sisteme informatice), cercetare şi formarea de competenţe profesionale;

Implicarea învăţământului superior de stat şi privat şi a instituţiilor academice în fluxuri participative concrete de consultanţă şi formulare a viziunilor de dezvoltare economico-socială a ţării;

Crearea unui serviciu public de orientare a tinerilor pentru obţinerea de locuri de muncă prin repartizare pe filiere profesionale;

Dublarea nivelului burselor elevilor şi studenţilor.
jooble.org