ALDE susține priorităţile naţionale pentru România!

ALDE susține priorităţile naţionale pentru România!(866)


 

Priorităţile naţionale pentru România susținute de ALDE sunt:

Dezvoltarea prin asumarea şi aplicarea principiilor dezvoltării durabile ca bază conceptuală a planificării strategice şi politicilor publice. Trecerea treptată la realizarea unui echilibru dinamic între dezvoltarea economică şi menţinerea unui mediu natural curat şi sănătos.

Stabilirea unui profil de ţară specific şi punerea în valoare a avantajelor competitive reale ale României.

Sprijinirea formării, consolidării și protejării capitalului naţional în forme compatibile cu reglementările europene.

Întărirea regimului proprietăţii, încurajarea iniţiativei antreprenoriale eco-eficiente în producţie şi servicii.

Modernizarea mecanismelor statului. Se au în vedere:

a) întărirea instituţiilor şi procedurilor democratice,
b) instaurarea domniei legii unice pentru toţi,
c) depozitarea şi profesionalizarea funcţiilor executive la toate nivelurile,
d) asigurarea transparenţei şi responsabilităţii,
e) garantarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Accentuarea importanţei capitalului uman pentru dezvoltarea României în secolul XXI.

Alocarea prioritară a resurselor pentru învăţământ şi formare profesională, sistemul de sănătate, asistenţă şi incluziune socială, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, precum şi măsuri de redresare demografică.

Adoptarea de măsuri legislative şi politici publice vizând implementarea conceptului de dezvoltare durabilă.

Identificarea de noi resurse, inclusiv prin parteneriate public-private, atragerea de investiţii şi stimularea unor formule asociative pentru crearea de locuri de muncă stabile.

Promovarea unei politici externe active, coerente şi demne în cadrul UE şi NATO, precum şi în relaţiile cu alte state, în special cu cele vecine, urmărind interesele bine cumpănite ale României şi împlinirea vocaţiei sale de dialog şi conciliere pe plan regional şi internaţional.

Întărirea siguranţei naţionale şi a capacităţii de apărare a ţării.jooble.org