Contestații la rezultatele concursului de directori de școli

Contestații la rezultatele concursului de directori de școli(1043)


  S-a încheiat perioada de contestaţii la concursul de directori de școli.

La Inspectoratul Școlar Județean Constanţa s-au înregistrat cinci contestaţii, depuse de patru candidaţi nemulţumiţi de rezultatele obţinute. Contestaţiile vor fi soluţionate între 24 noiembrie şi 9 decembrie, când se vor afişa rezultatele finale.

La nivelul județului Constanța au fost înregistrate cinci contestații ale următoarelor cadre didactice: Belcin Mădălina (director – Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”), Dănilă Simona (director- Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” din Medgidia), Marcu Isabela (director- Liceul Tehnologic „V. Madgearu” din Constanța), Pisaltu Mirela (director și director adjunct, Școala Gimnazială Nr. 12 „B.P. Hasdeu”).

Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale vor avea loc în perioada 24 noiembrie – 9 decembrie 2016. În acest sens, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a decis ca evaluarea acestor contestații să fie făcută de o comisie din alt județ decât cel în care a fost susținută proba. Vor fi declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și un punctaj total de cel puțin 105 puncte prin cumularea punctajelor celor trei probe de concurs.

Pentru a asigura un cadru obiectiv de evaluare care să genereze o ierarhizare corectă a candidaților, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a decis ca evaluarea acestor contestații să fie făcută de o comisie din alt județ decât cel în care a fost susținută proba.

Până pe 7 decembrie, obligatoriu, în toate şcolile în care nu s-au prezentat candidaţi la concursul pentru director sau director adjunct, se detaşează cadre didactice propuse de consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ respective.
jooble.org