MEDGIDIA: Ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal

MEDGIDIA: Ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal(596)


Aleșii locali din Medgidia s-au întrunit, luni, în şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal, în cadrul căreia au fost aprobate toate cele şase proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

La primul punct a fost aprobat „Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice al Municipiului Medgidia”, necesar pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate în accesarea de fonduri prin POR 2014-2020, pentru atragerea de fonduri comunitare precum şi necesitatea aplicării cerinţei Directivei 2010/31/UE.

Tot în vederea sporirii gradului de confort al locuitorilor au fost aprobate şi următoarele trei proiecte de pe ordinea de zi: documentaţia tehnico-economică –faza DALI – şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – bloc B3, sc. A, B, str. Lupeni Medgidia, respectiv pentru blocul DC3, strada Dumitru Chicoş şi asigurarea surselor de finanţare”.

Proiectul următor înglobează creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe pentru cele două componente (blocuri) de mai sus şi are o valoare de 1.413.266, 03 lei, durata de implementare fiind de 24 de luni.

A fost aprobat şi „mecanismului de recuperare a cotei de contribuție a Asociațiilor de proprietari la cofinanțarea proiectului <>”.

Administraţia locală sprijină locatarii prin asigurarea plăţii taxei de reabilitare termică în procent de 25% din total, iar Asociaţiile de proprietari vor achita această taxă în 10 ani de la data recepţiei terminării lucrărilor, se arată într-un comunicat de presă.
jooble.org