PROIECTELE MDRAP, PE AGENDA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA

PROIECTELE MDRAP, PE AGENDA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA(679)


Strategia generală de descentralizare în contextul Cartei europene a autonomiei locale a constituit unul dintre principalele subiecte dezbătute în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Municipiilor din România (AMR).

Prezent la eveniment, viceprim-ministrul Vasile Dîncu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a prezentat avantajele descentralizării, principiile generale şi obiectivele strategiei, precum şi competenţele propuse pentru descentralizare:

„În cadrul acestui proiect, am încercat să ne concentrăm pe piatra de încercare a descentralizării, şi anume pe transferul de competenţe din administraţia publică centrală în cea locală, dar şi pe trasarea direcţiilor de acţiune la nivelul fiecărui minister implicat în procesul de descentralizare, în funcţie de domeniile de competenţă: agricultură, cultură, turism, mediu, sănătate, educaţie – activităţi extraşcolare, tineret şi sport.”

Strategia generală de descentralizare a fost aprobată în Comitetul Tehnic Interministerial pentru Descentralizare (CTID) în luna septembrie a.c. Este vorba despre documentul-cadru care stabilește direcțiile strategice ale Guvernului cu privire la transferul de competențe de la nivel central la nivel local, în acord cu prevederile Programului de Guvernare.

Din Comitet fac parte și structurile asociative ale administrației publice locale. Viceprim-ministrul Vasile Dîncu a vorbit şi despre faptul că, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se află în lucru o serie de propuneri de modificări legislative şi noi acte normative care vizează domeniul administraţiei publice. Este vorba, de exemplu, despre Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, Codul administrativ al României, Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici etc. Asociaţia Municipiilor din România a fost înfiinţată în anul 1990, în vederea promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale. AMR include, în prezent, 103 municipii (practic, toate municipiile din România), precum şi cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti, având, în total, 109 membri.
jooble.org