A fost promulgată legea de prevenire a conflictului de interese în achizițiile publice

A fost promulgată legea de prevenire a conflictului de interese în achizițiile publice(635)


Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat că a fost promulgată Legea privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Potrivit unui comunicat al ANI, actul normativ reglementează, prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, denumit Sistemul Prevenție (PREVENT), prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. Sistemul va funcționa pe baza datelor înscrise în formularele de integritate, înregistrate în SEAP, cu ocazia derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică și prelucrate de inspectorii de integritate în condițiile legii.

Autoritățile contractante au obligația de a asigura completarea și actualizarea formularului de integritate, de la publicarea în SEAP a documentației de atribuire, pe tot parcursul derulării procedurii și până la publicarea anunțului de atribuire a contractelor de achiziție publică. Formularul de integritate este accesibil, în format electronic, autorităților contractante și se completează în SEAP.

Partea tehnică a fost finalizată încă de anul trecut, urmând ca aceasta să fie operaționalizată în termenele prevăzute de lege, respectiv la 8 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art.13, art.14, alin.(3) și (4) și art.15, care intră în vigoare la 3 zile de la publicare.
jooble.org