Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşediţii de CJ vor putea fi reprezentanţi în AGA ale societăţilor din subordine

Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşediţii de CJ vor putea fi reprezentanţi în AGA ale societăţilor din subordine(842)


Funcţiile de primar şi viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean sunt incompatibile cu cele de conducere sau execuţie la societăţile comerciale, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor, au decis deputaţii.

Camera Deputaţilor a adoptat în acest sens, cu 198 de voturi pentru, o propunere legislativă de modificare a Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, iniţiată de mai mulţi parlamentari ai PNL, PSD, UNPR, UDMR.

"Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice", se arată în proiectul adoptat.

Proiectul abrogă prevederea potrivit căreia funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean era incompatibilă cu funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional.

"Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în AGA, în cazul consilierului local, respectiv la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional, care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în AGA, în cazul consilierului judeţean", mai prevede proiectul de lege adoptat.

O prevedere introdusă se referă la faptul că activitatea desfăşurată de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de CJ, consilier local sau consilier judeţean, în calitate de membri ai CA al unei activităţi economice din subordinea sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie, sau de învăţământ locale, nu este retribuită. Deputatul liberal Ion Cupşa a precizat că această iniţiativă a PNL este absolut necesară pentru corelarea şi reglementarea mandatului funcţiilor aleşilor locali.

"Iniţiativa PNL (...) permite primarului, viceprimarului, preşedintelui şi vicepreşedintelui CJ de a fi reprezentant în AGA ale entităţilor economice care au fost înfiinţate sau la care există participaţie din partea unităţii administrativ teritoriale. Aşa cum permite consilierilor locali, consilierilor judeţeni să ia parte, să fie membri în CA la unităţile care au fost înfiinţate sau la care unităţile administrativ-teritoriale au participaţii. Este o corecţie absolut necesară. Îndreptăm necorelările legislative cu privire la drepturile şi obligaţiile acestor aleşi", a spus Cupşa. Camera Deputaţilor este for decizional.
jooble.org