Consilier local incompatibil pentru că lucra și ca... muncitor necalificat(427)


Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat existenţa stării de incompatibilitate în cazul a patru aleşi locali ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcţii şi calităţi. Unul dintre ei este Pîrvu Pîrvu, consilier local al Comunei Tuzla, jud. Constanţa.

Inspectorii ANI au precizat că Pîrvu Pîrvu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 mai 2009 - 28 decembrie 2009, întrucât a exercitat simultan calitatea de consilier local şi funcţia de muncitor necalificat în cadrul Compartimentului Pază - PSI al Primăriei Comunei Tuzla, fiind angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului.

Potrivit legii, persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului.
jooble.org