MFE a emis Ordinul privind achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi

MFE a emis Ordinul privind achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi(957)


Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene. Ordinul este în vigoare începând cu data de 12 august 2016 şi reglementează regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanţii sau beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile ESI, Mecanismele financiare SEE şi Norvegian, Programul de cooperare Elveţiano-Român. Raţionamentul care a stat la baza emiterii ordinului este acela potrivit căruia entităţile private care derulează achiziţii în cadrul proiectelor trebuie să beneficieze de un cadru juridic flexibil, adaptat la specificul relaţiilor comerciale. Ordinul nu se aplica următoarelor programe: PNDR 2014-2020, Programele de cooperare teritorială europeană 2014-2020, Mecanismul pentru Interconectarea Europei.
jooble.org