Programul pentru întreprinzătorii debutanţi în afaceri SRL-D a început

Programul pentru întreprinzătorii debutanţi în afaceri SRL-D a început(847)


Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri SRL-D a publicat procedura de depunere proiecte în data de 25 iulie 2016, iar secretarul de stat Claudiu Vrânceanu a declarat că acest program a început din 15 august 2016.

Programul finanţează acest tip de societate cu suma de 10.000 Euro, solicitanţii urmând să vină cu aportul propriu de încă 10.000 Euro.

Prin acest program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată. Orice persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii poate înfiinşa o SRL-D: are capacitate juridică deplină de exerciţiu; are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului; anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai fost acţionar, asociat sau membru al organelor de conducereale unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European; înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea astfel înfiinţată este obligatoriu o microîntreprindere (plătitoare de impozit pe venit 3%) care funcţionează pe perioadă nedeterminată şi poate fi înfiinţată de cel puţin un întreprinzător asociat unic sau maxim 5 asociaţi care îndeplinesc condiţiile pentru a deveni întreprinzători debutanţi. Societatea comercială debutantă trebuie să aibă în obiectul de activitate doar 5 domenii de activitate conform nomenclatorului CAEN, dar printre aceste domenii nu pot fi: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope. Rezervarea numelui societăţii cu extensia SRL-D este gratuită, însă taxele cu privire la lichidarea societăţii de tip SRL-D se plătesc. De asemenea, acest tip de microîntreprindere beneficiază de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta înseamnă că SRL-D nu datorează 2 contribuţii, şi anume CAS angajator şi fond de risc şi accident.

După înfiinţare, obligaţiile unei SRL-D sunt: să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă; să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi să menţină în activitate cel puţin un salariat chiar dacă începând cu 1 februarie calitatea de microîntreprindere pentru un SRL nu mai presupune angajarea a cel puţin un salariat. Pentru SRL-D această condiţie este încă necasară; dacă SRL-D intenţionează să obţină fonduri europene nerambursabile în limita a 10.000 euro, aceasta este obligată să angajeze cu contract de muncă cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant; să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent; să depună la A.I.P.P.I.M.M. situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres.
jooble.org