Ce subvenție oferă APIA pentru motorină

Ce subvenție oferă APIA pentru motorină(742)


Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că plătește 1,8 lei pentru fiecare litru de motorină utilizat la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Cererile de plată pot fi depuse de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia până cel târziu luni, 1 august. Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:

a) situația suprafețelor și a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat și/sau producția de ciuperci estimată, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa nr.8 din ordin;

b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

c) situația centralizatoare a cantitătilor de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordin;

d) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vanzător pe numele solicitanților;

e) dovadă cont trezorerie;

f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări fată de cererea de acord prealabil pentru finanțare;

g) adeverintă în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări fată de cererea de acord prealabil pentru finanțare;

h) adeverintă în original de la Direcția pentru agricultură judeteană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări fată de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:

a) situația centralizatoare a cantitătilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă trimestrului pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din ordin;

b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vanzător pe numele solicitanților;

c) situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, intocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, intocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.10;

d) dovadă cont trezorerie; e) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente; f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări fată de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Sursa> agro-tv.ro
jooble.org