Șase credite acordate studenților fără venituri

Șase credite acordate studenților fără venituri(913)


Toţi românii care vor să-şi continue studiile universitare sau postuniversitare în ţară sau în străinătate, dar nu au suficienţi bani, pot să se împrumute de la bănci. Şase instituţii bancare au produse dedicate special pentru aceste persoane, conform relatărilor celor de la jurnalul.ro.

Există diferenţe majore între acest tip de credite şi cele de nevoi personale. Solicitantul nu trebuie să fie neapărat angajat să iau în calcul veniturile părinţilor sau tutorelui legal şi se acordă o perioadă de graţie în care se plăteşte doar dobânda, comisioanele şi prima de asigurare. Această perioadă variază de la bancă la bancă, dar este cuprinsă între minim şase luni şi maxim doi ani, iar în cazuri excepţionale se poate întinde pe toată perioada studiilor. În plus, suma contractată va fi alocată în tranşe periodice, pe întreaga durată a anilor de studii.

Banca Transilvania-“Creditul de studii Gaudeamus”.

Împrumutul poate fi oferit în lei sau euro, cu garanţii imobiliare sau fără. Valoarea maximă a împrumutului este de 20.000 de euro sau echivalent în lei (cu garanţie mobiliară). O altă variantă este un credit de 150.000 de euro sau echivalentul în lei (cu ipotecă imobiliară), pe o perioadă maximă de 10 ani (cu garanţie mobiliară) ori de 20 de ani (cu garanţie imobiliară). Cu acest împrumut se pot acoperi taxele de şcolarizare, cheltuielile adiacente studiilor (maxim 150 de euro pe lună) sau cheltuielile pentru un program Work&Travel. Nu are perioadă de graţie.

BRD-“Creditul pentru studii”.

Oferă maxim este de 15.000 de euro sau echivalent lei, fără garanţii, sau maxim 100.000 de euro sau echivalent lei cu garanţie imobiliară. Perioada de creditare este de 10 ani pentru împrumutul fără garanţii şi de 20 de ani pentru cel cu garanţie imobiliară.Avansul este zero şi se poate obţine o perioadă de graţie de până la şase luni. În acest interval se vor plăti doar dobânda, comisioanele şi prima de asigurare.
BRD -“Creditul 10”.

BRD are o ofertă de credit în lei pentru studenţii care nu sunt angajaţi, numită Credit 10. Banii obţinuţi în urma creditului pot fi folosiţi oricum se doreşte, nefiind necesare acte justificative. Se poate obţine un împrumut de până la 12.000 de lei, fără garanţii, pe o perioadă maximă de 10 ani, cu o dobandă fixă pe întreaga perioadă de creditare.

CEC-“Credite pentru studii postuniversitare”.

Banca acordă credite pentru achitarea contravalorii taxelor pentru studii postuniversitare (MBA, studii de perfecţionare, recalificare, doctorat sau a doua facultate). Împrumutul se acordă în lei, pe o perioadă de maximum şapte ani, iar valoarea maximă este de 65.000 de lei. Perioada de garanţie este de 720 de zile calendaristice, pentru creditele acordate pe termen mediu şi lung, dar nu mai mult de perioada în care se desfăşoară studiile.

Veneto Banca- “Creditul pentru carieră”.

Împrumutul se acordă pentru acoperirea cheltuielilor pentru studii universitare şi postuniversitare (masterat, doctorat, MBA etc) efectuate în ţară sau în străinătate, reprezentând plata taxelor de studiu şi/sau cazare şi masă pe perioada efectuării studiilor. Creditul se acordă în lei sau euro şi poate avea o valoare maximă de 40.000 de euro sau echivalent în lei, pe o perioadă maximă de 84 de luni incluzând o perioada de graţie de până la 24 de luni.

Leumi Banca-“Credit pentru MBA”.

Se oferă în lei sau valută, cu sau fără garanţii imobiliare, în funcţie de suma solicitată. Suma maximă acordată nu este limitată decât de valoarea integrală a MBA-ului ales, iar rambursarea creditului se poate face pe parcursul a 10 ani. Este necesară achitarea unui avans de 10%, iar pentru creditele de până la 5.000 de euro nu sunt solicitate garanţii imobiliare.    
jooble.org