Noi scutiri de impozite

Noi scutiri de impozite(1146)


Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 60, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3 , cu următorul cuprins:
3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor din activităţi de cercetare-devoltare sunt scutite de plata impozitului pe venitul din salarii, începând de mâine, 1 august 2016.

Atât personalul IT, cât şi salariaţii din sectorul de cercetare-dezvoltare vor fi scutiţi de la plata impozitului de 16% de pe venit, notează economica.net. Persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor din activităţi de cercetare-devoltare sunt scutite de plata impozitului pe venitul din salarii, începând cu data de 1 august 2016.
jooble.org