Incluziunea socială nu reprezintă o opțiune, ci o realitate!

Incluziunea socială nu reprezintă o opțiune, ci o realitate!(1621)


Conferinta finala a proiectului Guvernare Incluziva implementat de Asociatia Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21 in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici a avut loc la sediul Reprezentei Comisie Europene la Bucuresti. La eveniment au participat reprezentanti ai institutiilor si ai autoritatilor publice partenere in proiect, specialisti cu atributii in domeniul incluziunii sociale din cadrul institutiilor si autoritatilor publice, reprezentanti ai mediului academic si ai unor organizatii non-guvernamentale, voluntari implicati in activitatile proiectului. Conferinta a facut posibila prezentarea rezultatelor si impactul activitatilor derulate in cadrul proiectului, iar participantii au avut ocazia sa dezbata pe marginea unor aspecte importante ce vizeaza problematica incluziunii sociale. Au fost date exemple concrete de actiuni intreprinse atat de autoritatile publice locale, cat si de organizatii non-guvernamentale cu scopul de a reduce riscul de excludere si de marginalizare sociala a grupurilor vulnerabile. De asemenea, reprezentanti ai organizatiilor non-guvernamentale au sustinut prezentari despre initiativele in domeniul incluziunii sociale, subliniind importanta parteneriatului in dezvoltarea unor astfel de proiecte. Cu aceasta ocazie a fost lansat si toolkit-ul elaborat prin proiect care contine informatii utile specialistilor in domeniu (exemple de planuri de actiuni locale, strategie de incluziune sociala).
***
Proiectul Guvernare Incluziva a vizat initiative menite sa raspunda mai bine problemelor cu care se confrunta grupurile dezavantajate. In acest scop, proiectul a propus un set de masuri coerente, menite sa contribuie la reducerea riscului de excludere si de marginalizare sociala a grupurilor vulnerabile din judetele Buzau, Calarasi, Cluj, Dolj si Mures, prin colaborarea dintre autoritati publice i societatea civila. Proiectul Guvernare Incluziva a fost implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finantat prin Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Valoarea totala a proiectului a fost de 720,180.02 RON, din care co-finantarea Granturilor SEE in valoare de 550,937.70 RON, iar cofinantarea publica de 97,224.30 RON.
Sursa: Comunicat ANFP
jooble.org