Facultatea de MANAGEMENT TURISTIC ȘI COMERCIAL CONSTANȚA, STUDII UNIVERSTARE DE MASTER, ADMITERE 2016

Facultatea de MANAGEMENT TURISTIC ȘI COMERCIAL CONSTANȚA, STUDII UNIVERSTARE DE MASTER, ADMITERE 2016(1001)


Programul de studii universitare de masterat:

Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii. Durata: 4 semestre. Informaţii utile: concursul de admitere la programul de studii universitare de masterat se realizează pe baza mediei obţinute la examenul de licenţă; taxa de înscriere: 100 Ron; taxa de şcolarizare: 250 EURO / semestru (achitaţi în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii). CALENDARUL ADMITERII: Etapa I, Activitatea Perioada Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor 01.06.-31.07.2016 Afişarea candidaţilor admişi -etapa I 01.08.2016. Plata a minim 25% din taxa de şcolarizare 01.08. - 14.08.2016 Afişarea rezultatelor - etapa 1 16.08.2016. Candidaţii declaraţi admişi în prima etapă a calendarului concursului de admitere vor achita minim 25 % din taxa de şcolarizare aferentă primului an de studiu, până la data de 14.08.2016, în vederea înmatriculării lor. Etapa a - II - a Activitatea Perioada Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor 01.08.-29.09.2016 Afişarea candidaţilor admişi -etapa a II a 30.09.2016 Plata a minim 25% din taxa de şcolarizare 30.09. - 07.10.2016. Afişarea rezultatelor finale 07.10.2016 Candidaţii declaraţi admişi în etapa a-II-a a calendarului concursului de admitere vor achita minim 25 % din taxa de şcolarizare aferentă primului an de studiu, până la data de 07.10.2016, în vederea înmatriculării lor.

ACTE NECESARE INSCRIERII:

 Inscrierea presupune depunerea unui dosar care cuprinde urmatoarele documente: Cerere-tip de înscriere, (formular Anexa nr.1, eliberat de secretariatul facultăţii); Diploma de bacalaureat -original şi copie legalizată; Diploma de licenţă - original şi copie legalizată sau adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ unde s-a susţinut examenul de licenţă (pentru absolvenţii promoţiei 2016). Suplimentul la diploma în copie legalizată; Copie legalizată după certificatul de naştere; Copie xerox după cartea de identitate; Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie; Patru fotografii tip buletin; Chitanţa care să ateste plata taxei de înscriere; Dosar plic.

Facilităţi Candidaţii declaraţi admişi la programul de studii universitare de master, absolvenţi ai Universităţii Creştine ''Dimitrie Cantemir'', beneficiaza de o reducere de 10% din taxa anuală de scolarizare. Observaţii: plăţile se efectuează la casieria Facultăţii de Management Turistic şi Comercial Constanţa, după programul: Luni - Vineri: 08.00 - 18.00. Sâmbata : 08.00 - 14.00
jooble.org