Iată ce vor decide consilierii județeni(956)


Miercuri, 17 iulie, se convoacă Consiliul Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, la ora 13.00, în Aula Mare a Bibliotecii Judeţene “I.N. Roman”, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in vederea promovarii unei Hotarari de Guvern privind trecerea imobilului "Palatul Administrativ", proprietate publica a statului, situat in Municipiul Constanta, Judetul Constanta, din administrarea Institutiei Prefectului Judetului Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

2. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta in domeniul public al judetului Constanta si administrarea Consiliului Judetean Constanta si emiterea acordului Consiliului Judetean Constanta in vederea promovarii Hotararii de Guvern in acest sens.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Judetul Constanta si Municipiul Mangalia.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr.5 la Acordul de colaborare-parteneriat incheiat in vederea derularii Proiectului de investitii in turism „Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si a punctelor de salvamar in zona litorala Constanta”.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea procentului datorat Consiliului Judetean Constanta de catre Fundatia “Fantasio” rezultat din contractele de inchiriere pentru bunurile, proprietate a Judetului Constanta.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul şi cheltuielile aferente implementării proiectului ,,Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice elaborate în cadrul proiectului ,,Equipment to save our lives’’ – ESOL pentru realizarea unui poligon de antrenament.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice elaborate în cadrul proiectului ,,Equipment to save our lives’’ – ESOL pentru amplasarea şi realizarea unui centru operaţional transfrontalier pentru situaţii de urgenţă.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul “Reabilitare si modernizare Ambulatoriu de Specialitate la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală – Eforie Sud”.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarilor legate de bugetul si cheltuielile aferente proiectului ,,Reabilitare si modernizare Ambulatoriu de Specialitate la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală – Eforie Sud”.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectul ,,Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223; Tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin, fazele SF Actualizat, P.T., D.D.E.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarilor legate de bugetul si cheltuielile aferente proiectului ,,Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223; Tronsonul Cernavoda-Rasova-Aliman-Ion Corvin”.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor al Judetului Constanta.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea insusirii unor bunuri imobile in domeniului public al judetului Constanta.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului ,,DELPHI”, Cod MIS ETC 566.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului „Accesul la ocupare în mediul rural prin măsuri active integrate”.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului „Măsuri integrate de ocupare în zonele rurale”.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului: „O calificare în plus, o şansă în plus”.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului „Promovarea sustenabilităţii comunităţii rurale prin măsuri active de ocupare”.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului: „Şansa unei vieţi la standarde europene”.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru derularea proiectului: „Sprijin european pentru incluziunea socială a femeilor”.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

23. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.J.C. nr.66/2013.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

24. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexei nr.6 din H.C.J.C. nr.5/2007 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management şi a contractului de management pentru Muzeul de Artă Constanţa.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management şi a contractului de management pentru Direcţia Judeţeană a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor Constanţa.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management şi a contractului de management pentru Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Teatrului de Stat Constanţa pe anul 2013.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Căluţul de Mare” Constanţa pe anul 2013.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa pe anul 2013.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada” Constanţa pe anul 2013.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei si a statelor de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta pe anul 2013.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Directia de Paza a Judetului Constanta.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Camera Agricola Judeteana Constanta.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

39. Proiect de hotărâre privind preluarea unui imobil din gestiunea S.C. Domeniul Publici si Privat Judetean S.R.L. in administrarea Consiliului Judetean Constanta si predarea lui catre consiliul local respectiv.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2013 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta.
Initiator: Gheorghe Cristian Darie.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Listei de investitii a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta pe anul 2013.
Initiator: Gheorghe Cristian Darie.

42. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru beneficiarii "Programului judetean de prevenire si reducere a mortalitatii ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA)".
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

43. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Oseluș Constantin.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

44. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Dănălache Ion.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

45. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Băluș Vasilica.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

46. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Chirez Moris pentru minorul Chirez Armando-Sedan.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

47. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiei Ionașcu Constantin si Daniela pentru minora Ionașcu Elena-Laura.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2013.
Initiator: Nicuşor Daniel Constantinescu.

 

 
jooble.org