Patru programe de sprijin pentru IMM-uri

Patru programe de sprijin pentru IMM-uri(969)


Guvernul a aprobat un memorandum privind susţinerea a încă patru scheme de ajutor de minimis pentru programele de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din cele zece programe naţionale adresate antreprenorilor în 2016, potrivit unui comunicat al Executivului.

Cele patru scheme de minimis sunt concepute ca programe multianuale până în 2020, cu finanţare de la bugetul de stat, iar selecţia beneficiarilor se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat fiecărui program, prin legea bugetului de stat. Conform sursei citate, schemele de minimis, iniţiate de Ministerul Economiei şi gestionate de Oficiile Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie, sunt elaborate pentru anul 2016 cu posibilitatea prelungirii pe următorii ani. Una dintre aceste scheme de ajutor este "Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitatea accesului acestora la finanţare - START", având un buget alocat, în 2016, de 17 milioane de lei. Astfel, pentru obţinerea unui punctaj maxim, aplicanţii trebuie să creeze, prin proiect, minimum două locuri de muncă şi se acordă punctaj suplimentar pentru cel puţin două locuri de muncă ocupate de şomeri sau absolvenţi. O altă schemă de ajutor este "Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural", care are un buget de 25,9 milioane de lei pentru anul 2016. Guvernul preconizează că programul va avea minimum 207 beneficiari. Pentru obţinerea unui punctaj maxim, aplicaţii trebuie să aibă cel puţin un loc de muncă ocupat la data lansării aplicaţiei electronice de înscriere şi să creeze, prin proiect, minimum trei locuri de muncă. Se acordă punctaj suplimentar pentru cel puţin două locuri de muncă ocupate de şomeri sau absolvenţi. Cea de a treia schemă de ajutor este "Programul naţional multianual de microindustrializare", cu un buget de 60,89 milioane lei. În acest caz, se estimează că vor fi minimum 244 de beneficiari. Pentru obţinerea unui punctaj maxim, aplicanţii trebuie să aibă cel puţin doi angajaţi înainte de depunerea cererii de finanţare şi să creeze, prin proiect, minimum patru locuri de muncă, din care două să fie ocupate de şomeri sau absolvenţi. A patra schemă de ajutor este "Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri", care are, în 2016, un buget de peste 7 milioane lei. Executivul preconizează că în acest caz vor fi minimum 120 de beneficiari. Potrivit comunicatului, ajutorul de minimis se acordă sub forma unor alocaţii financiare nerambursabile pentru rambursarea cheltuielilor eligibile propuse prin planul de afaceri şi aprobate în cadrul etapei de verificare şi certificare a cererilor de rambursare a cheltuielilor.

Ca efecte ale implementării schemelor de minimis pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor se preconizează creşterea numărului IMM-urilor nou înfiinţate şi creşterea numărului locurilor de muncă nou create şi menţinute cel puţin până în 2019, se mai arată în comunicat. Executivul menţionează că recent a fost adoptat un alt memorandum privind acordarea finanţării pentru alte patru programe de sprijin antreprenorial: Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri; Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii şi Programul pentru organizarea Târgurilor IMM-urilor.
jooble.org