"WORKSHOP" PRIVIND OPORTUNITĂȚILE ȘI BENEFICIILE TURISMULUI BALNEAR LA EFORIE-NORD"(1212)


În perioada 17-19 iunie 2016, Complexul „STEAUA-de-MARE“ (Hotelurile "Steaua-de-Mare", "Delfinul" și "Meduza", cu cunoscuta și apreciata bază de tratament),din EFORIE-NORD, găzduiește "workshop"-ul internațional “WATER ADDED VALUE TO HEALTH AND LIFE”, organizat de către Asociația Balcanică de Mediu și Asociația Europeană de Mediu.

Evenimentul reunește atât experți din domeniul protecției mediului, cât și din domeniul medical (reumatologie, recuperare medicală, medicină internă, sănătatepublică etc.), din: Bulgaria, Croația, Grecia, F.R.Y. Macedonia, ROMÂNIA, Serbia și Ucraina.

Lucrările sunt structurate pe două secțiuni: prima dintre ele subliniază influența mediului înconjurător asupra calității vieții și sănătății, iar cea de-a doua este axată pe domeniul medical, o deosebită atenție fiind acordată potențialului turismului balnear, pe Litoralul Românesc al Mării Negre(valorificarea nămolului de la Techirghiol, dar nu numai !).
"TURISMULBALNEAR" nu se adresează numai celor cu probleme medicale, ci şi celor care vor să se relaxeze, să-şi regăsească vitalitatea şi o bună condiţie fizică, mentală şi spirituală.

Datorită acestui fapt, în ultimele decenii, prin importantele sale efecte sociale şi economice, turismul balnear a devenit un segment major al pieţei turistice internaţionale, spre care se centrează importante mijloace materiale şi umane, cu implicarea tot mai profundă a ştiinţei şi tehnicii, a prestării unor servicii turistice şi medicale de o factură complexă şi de un înalt nivel calitativ, chemate să satisfacă cerinţele vitale ale omului modern, determinate de evoluţia condiţiilor de viaţă şi a stării de sănătate a populaţiei.

Deschiderea oficială a lucărilor a avut avea loc astăzi, vineri - 17 iunie 2016, la Hotelul "DELFINUL", din EFORIE-NORD.
jooble.org