SPIT: Calendarul Obligațiilor Fiscale Pentru Persoanele Fizice(1073)


1. Impozit cladiri Integral pana la 30.06.2016 inclusiv, sau
Rata I – pana la 30.06.2016 inclusiv;
Rata II – pana la 30.09.2016 inclusiv.

Impozitul anual de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

2. Taxa cladiri Lunar pana pe data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

3. Impozit teren Integral pana la 30.06.2016 inclusiv, sau
Rata I – pana la 30.06.2016 inclusiv;
Rata II – pana la 30.09.2016 inclusiv.
Impozitul anual de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

4. Taxa teren Lunar pana pe data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului

5. Impozit mijloace de transport Integral pana la 30.06.2016 inclusiv, sau
Rata I – pana la 30.06.2016 inclusiv;
Rata II – pana la 30.09.2016 inclusiv.
Impozitul anual de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata .

6. Taxa salubrizare Rata I – pana la 31.03.2016 inclusiv;
Rata II – pana la 30.09.2016 inclusiv.

7. Taxa garaje Rata I – pana la 31.03.2016 inclusiv;
Rata II – pana la 30.09.2016 inclusiv.

8. Taxa folosire trama stradala Zilnic, lunar, anual

9. Taxa deseuri inerte De cate ori este necesar

10. Impozit spectacole Lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.
jooble.org