Înscrieri la Festivalul ELENA ROIZEN

Înscrieri la Festivalul ELENA ROIZEN(920)


Regulamentul Festivalului Cântecului Popular ” ELENA ROIZEN”,ediția a IX-a, 11 – 12 iunie 2016, Ovidiu-Constanţa Înscrierile la concurs se fac până la data de 7 iunie 2016. Festivalul cântecului popular ,,ELENA ROIZEN” este o manifestare care îşi propune valorificarea tezaurului folcloric din România, afirmarea şi promovarea valorilor autentice, introducerea în circuitul naţional de noi talente, cât şi prezentarea celor mai frumoase costume din diferitele zone etnofolclorice ale ţării. Organizatori: Primăria Oraşului Ovidiu, Consiliul Local Ovidiu, Centrul Cultural “ Elena Roizen”
Scopul festivalului:
-descoperirea şi promovarea soliştilor vocali de muzică populară din întreaga ţară, dar şi din Republica Moldova;

-valorificarea de către tinerii interpreţi a caracteristicilor zonei etnofolclorice din care aceştia provin şi ale costumelor populare specifice zonei respective;

-cultivarea calităţilor vocale şi interpretative ale concurenţilor;

-conservarea, valorificarea şi promovarea culturii tradiţionale româneşti autentice.

Condiţii de participare:
– pot participa la concurs interpreţi amatori, solişti vocali de muzica populară românească din ţara şi din Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 16 şi 26 ani

– o foarte bună cunoaştere a zonei folclorice pe care o reprezintă

– interpretarea a două melodii specifice zonei de provenienţă a concurentului, dintre care una fără acompaniament (doină, baladă, cântec doinit) şi una cu acompaniament orchestral.

– stăpânirea de către concurenţi a unor cunoştinţe de etnologie şi folclor.

Sunt consideraţi înscrişi concurenţii care au depus toate actele necesare ( fișa de înscriere, partiturile şi copie după cartea de identitate) până la data de 7 iunie 2016. Nu sunt admişi în concurs soliştii vocali profesionişti sau care sunt angajaţi cu carte de muncă la un ansamblu profesionist.

Juriul:

Juriul este format din personalităţi de seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc ( oameni de muzică, folclorişti, interpreţi celebri, redactori muzicali, profesori, dirijori )

Criterii de jurizare :

– Calitatea vocii şi a interpretării;

– autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor;

– ținută scenică;

– frumusețea şi autenticitatea costumului popular purtat de interpret.

Deciziile finale ale juriului sunt definitive şi de necontestat.

Desfăşurarea concursului:

Festivalul se va desfaşura în perioada 11 iunie – 12 iunie 2015 la Centrul Cultural „ Elena Roizen” astfel:

– 11 iunie 2016 – ora 18.00 – Concurs, ora 20.00 – Recital

– 12 iunie 2016 – ora 18.00 – Gala Laureaţilor , ora 20.00 – Recital

Prezenţa la repetiţii este obligatorie!

Pentru concurenții din județul Constanța și din județele cele mai îndepărtate de orașul Ovidiu, repetițiile vor avea loc în ziua de 10 iunie 2016 între orele 16.00 – 20.00, iar pentru restul concurenților repetițiile vor avea loc în ziua de 11 iunie 2016 între orele 9.00 – 15.00, în caz contrar concurenţii putând fi descalificaţi. Concurenţii au obligaţia să respecte programul de repetiţii, spectacole şi alte activităţi care fac parte din programul Festivalului. Orice abatere de la acest program duce la descalificarea automată a concurentului. Acompaniamentul orchestral va fi asigurat de organizatori. Ordinea intrării în concurs se stabileşte de către organizatori din considerente legate de spectacol sau prin tragere la sorţi şi nu poate fi supusă contestării. Cheltuielile de cazare, masă şi transport pentru concurenți, juriu şi recitaliști vor fi suportate de organizator. Concurenţii minori pot fi însoţiţi de un adult pentru care organizatorii asigură cazarea şi masa. Pentru concurenţii majori nu se asigură cazarea şi masa însoţitorilor. Câştigătorul Trofeului „Elena Roizen” este obligat să susţina un recital în ediţia urmatoare a festivalului. Premiile festivalului: Trofeul „Elena Roizen” se va acorda celui mai bun concurent şi are valoarea de 1500 lei. Locul I -1000 lei. Locul II – 800 lei. Locul III – 600 lei. Mențiune – 2 X 500 lei. Premiul Radio Constanţa – 200 lei. Premiul Juriului – 300 lei. Premiul Familiei Roizen – 500 lei. Premiul Organizatorilor – 200 lei. Premiul de Popularitate – 200 lei. În cazul prezenţei unor sponsori care doresc să acorde premii speciale o pot face ţinând cont de recomandările juriului. Înscrierile se fac pâna la data de 7 iunie 2016 pe bază de fişă de inscrisere în format electronic (conform modelului anexat), însoţită obligatoriu de copia actului de identitate şi partitură. Partitura va fi trimisă în tonalitatea corectă! Fişa de inscriere, împreună cu partitura şi copia actului de identitate se vor trimite pe adresele de e-mail:

– condoletza_mary@yahoo.com

-oana_cristina84@yahoo.com

Orice relaţie în legatură cu festivalul se poate obţine la numerele de telefon: 0723599697; 0727372389; 0724826464. sursa :Centrul Cultural ”Elena Roizen”
jooble.org