Strategia pentru dezvoltarea a 12 comunităţi din judeţul Tulcea, finalizată

Strategia pentru dezvoltarea a 12 comunităţi din judeţul Tulcea, finalizată(622)


Grupul de Acţiune Locală (GAL) Dobrogea de Nord a finalizat strategia de dezvoltare a 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, aceasta fiind deja depusă spre finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Strategia, potrivit documentelor prezentate de reprezentanţii grupului, propune măsuri ce urmăresc creşterea atractivităţii micro-regiunii prin dezvoltare durabilă a economiei locale. Măsurile care vor fi finanţate cu cele mai mari sume vizează diversificarea economiei locale prin dezvoltarea activităţilor non-agricole, înfiinţarea, extinderea şi îmbunătăţirea infrastructurii locale la scară mică şi reînnoirea generaţiilor de fermieri. La celălalt pol vor fi măsurile care vizează dobândirea abilităţilor şi competenţelor profesionale în domeniul agricol şi constituirea şi promovarea formelor asociative. Suma totală solicitată de membrii GAL Dobrogea de Nord este de aproximativ 2,7 milioane de euro, iar strategia va fi finanţată începând din acest an, în funcţie de punctajul pe care-l va obţine din partea Autorităţii de Management a PNDR 2014-2020.
GAL Dobrogea de Nord a obţinut la finele anului trecut o finanţare de circa 13.000 de euro pentru întocmirea strategiei de dezvoltare a 11 comune Smârdan, IC Brătianu, Grindu, Jijila, Greci, Văcăreni, Luncaviţa, Niculiţel, Somova, Ceatalchioi şi Pardina, precum şi a oraşului Isaccea. 
jooble.org