10 iunie - termenul-limită pentru solicitarea granturilor Parlamentului European pentru organizare de evenimente

10 iunie - termenul-limită pentru solicitarea granturilor Parlamentului European pentru organizare de evenimente(642)


Organizaţiile non-profit interesate de realizarea unor evenimente cu dimensiune europeană sunt invitate să depună propunerile de proiecte până vineri, 10 iunie 2016, la finalul zilei. Proiectele pot fi realizate în perioada 1 septembrie 2016 - 30 iunie 2017 şi pot beneficia de o co-finanţare de până la 60% din totalul costurilor eligibile. Pentru fiecare proiect, finanţarea oferită de Parlamentul European este cuprinsă între 15.000 şi 75.000 de euro. Propunerile de proiecte trebuie depuse cu respectarea condiţiilor stipulate în apelul pentru granturi din categoria evenimente.

Prin "eveniment" se înţelege orice tip de manifestare, online sau offline (preferabil cu o componentă web) de natură non-partizană, precum seminar, conferinţă, dezbatere, forum de discuţii, expoziţie, competiţie, activitate sportivă sau culturală, având ca scop crearea unei platforme de comunicare aflate la dispoziţia cetăţenilor. 
jooble.org