AURSF, apel la notari: Să reducă onorariile la darea în plată(675)


Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) cere notarilor să reducă onorariile percepute în cazul autentificării contractelor privind darea în plată a imobilelor puse garanţie în contractele de credit. Asociația ar vrea reducerea cu 90% a onorariilor respective. Utilizatorii de servicii financiare consideră că apelul este justificat de faptul că Legea dării în plată „se adresează unei categorii de debitori aflaţi într-o situaţie vulnerabilă, pentru care legiuitorul a instituit o măsură de protecţie ce are ca scop stingerea integrală a creanţelor rezultate din contractele de credit încheiate prin transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat către creditor”.

Cei care decid să acceseze această lege se află în imposibilitatea de a-şi mai achita ratele sau se află deja în procedură de executare silită, astfel încât menţinerea onorariilor la un nivel asimilat contractelor de vânzare-cumpărare va restrânge accesul celor mai mulţi potenţiali beneficiari, nivelul onorariului fiind prohibitiv. În acest context, apreciem oportună, atât pentru clarificarea taxelor ce urmează a fi achitate, cât şi pentru facilitarea accesului la această procedură, stabilirea unor onorarii specifice acestei operaţiuni, semnificativ mai reduse faţă de cele pentru încheierea contractelor de vânzare cumpărare, arată AURSF.
jooble.org