Comisia Europeană ripostează împotriva expedierilor ilegale de deșeuri

Comisia Europeană ripostează împotriva expedierilor ilegale de deșeuri(805)


Portul Constanța a ajuns groapa de gunoi a Europei. Nava Flaminia este încărcată cu 14.000 de tone de deșeuri nedeclarate, așa cum recunoștea recent președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Volgo Balt 212 a ajuns de asemenea în port, încărcată cu deșeuri. Surse din Autoritatea Navală Română spun că există o adevărată filieră care aduce deșeuri, în special din Italia, în România. Ele sunt trecute în acte ca și combustibil, dar de fapt sunt pur și simplu deșeuri menajere compactate, care sunt arse în România, deși legea interzice acest lucru. Desigur, nu este cazul Flaminiei, care are la bord mii de tone de deșeuri periculoase.

Ținând cont și de aceste lucruri, Comisia Europeană a luat ieri măsuri pentru a aborda expedierile ilegale de deșeuri care cauzează daune sănătății umane și mediului. Comisia a propus o legislație mai strictă privind controalele naționale ale expedierilor de deșeuri, pentru a se asigura că toate statele membre au niveluri similare de verificare a conformității. Se estimează că aproximativ 25% din expedierile de deșeuri trimise din UE către țările în curs de dezvoltare din Africa și Asia contravin reglementărilor internaționale. Odată ajunse la destinație, aceste deșeuri sunt adesea aruncate sau gestionate necorespunzător, ceea ce provoacă efecte negative grave asupra sănătății umane și a mediului, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene, emis ieri.

Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Este timpul pentru controale mai stricte în toate statele membre — aceasta este cea mai bună modalitate de a împiedica exportatorii necinstiți să profite de sistem. Propunerea de astăzi va contribui la reducerea gestionării necorespunzătoare a deșeurilor, garantând că deșeurile periculoase sunt tratate în mod corespunzător și că resursele valoroase sunt refolosite.”

În timp ce unele state membre au sisteme de control riguroase și eficiente, care vizează fie expedierile ilegale de deșeuri în porturi, fie din amplasamentele producătorilor de deșeuri și ale colectorilor, alte state sunt în urmă. Această situație îi determină pe exportatorii de deșeuri ilegale să își exporte deșeurile din statele membre cu cele mai indulgente controale (port hopping).

Inițiativa de ieri propune controale bazate pe risc și care să fie efectuate în mod regulat de statele membre, cu un grad mai mare de cooperare între autorități și o formare mai bună a inspectorilor. Acest lucru va ajuta autoritățile să se concentreze pe rutele, intervalele de timp și vehiculele care sunt cel mai frecvent implicate în expedierile ilegale. O mai mare concentrare asupra punctelor de colectare și a instalațiilor de depozitare va permite, de asemenea, efectuarea controalelor într-un stadiu inițial. Prin prevenirea exporturilor ilegale de deșeuri în amonte, se va reduce presiunea asupra punctelor normale de ieșire. Planificarea controalelor va ajuta, de asemenea, autoritățile să își consolideze capacitatea de a efectua controale eficiente.

Controalele la fața locului — un element-cheie al propunerii — vor face posibilă obținerea dovezilor cu privire la legalitatea unei expedieri de deșeuri de la persoana responsabilă pentru expediere, care să demonstreze, de exemplu, că deșeurile transportate sunt destinate gestionării corespunzătoare din punct de vedere ecologic într-o țară terță.

Controalele eficiente vor aduce economii și beneficii economice directe pentru statele membre și industrie, întrucât costurile de decontaminare și repatriere vor fi evitate. Controalele ar putea, de asemenea, preveni pierderea unor materii prime valoroase conținute de deșeuri, cum ar fi minerale prețioase precum cobaltul și indiul în deșeurile electronice, care vor fi disponibile pentru reciclare și pentru reintrarea pe piață. Acest lucru va duce, în cele din urmă, la optimizarea proceselor de tratare a deșeurilor, la o sortare și la tehnici de reciclare mai bune și va oferi un acces îmbunătățit la materii prime de înaltă calitate.

Context

Costurile semnificativ mai scăzute pentru tratarea și eliminarea deșeurilor din țările în curs de dezvoltare constituie un stimulent economic important pentru expedierile ilegale de deșeuri. Aceste costuri mai scăzute sunt, în principal, o consecință a reglementărilor mai puțin stricte în materie de mediu și sănătate decât în UE, și chiar a eludării totale a controalelor în anumite cazuri. Dacă standardele și capacitățile de reciclare din țara de destinație nu sunt adecvate, riscurile potențiale pentru sănătate și mediu sunt pur și simplu exportate către alte părți ale lumii. Aruncarea sau tratarea neconformă a deșeurilor are implicații grave asupra mediului și prezintă riscuri de sănătate pe termen lung pentru cetățeni și lucrători. Scurgerile provenind de la deșeurile aruncate pot avea efecte nocive asupra solurilor și a cursurilor de apă și cauzează poluare atmosferică, prin emisiile de metale grele și de poluanți organici persistenți. Emisiile cauzează de asemenea încălzirea globală și duc la reducerea stratului de ozon.

Regulamentul UE privind transferurile de deșeuri interzice toate exporturile de deșeuri periculoase către țările care nu sunt membre ale OCDE și toate exporturile de deșeuri destinate eliminării în afara UE/AELS. Transporturile ilegale de deșeuri trebuie returnate în cazul în care sunt detectate. Regulamentul privind transferurile de deșeuri (RTD) permite ca deșeurile nepericuloase să fie exportate pentru operațiuni de recuperare în afara OCDE, dar impune autorităților naționale să verifice că acestea vor fi tratate într-un mod care este în linii mari conform cu normele aplicate în UE. Regulamentul nu conține dispoziții specifice cu privire la planificarea controalelor sau la modul în care trebuie efectuate acestea.

Propunerea ține seama de rezultatele unei consultări publice în cursul căreia părțile interesate au manifestat un sprijin larg în favoarea cerințelor legislative ale UE cu privire la controalele exporturilor de deșeuri (90% dintre respondenți). De asemenea, propunerea contribuie la abordarea mai multor probleme semnalate recent de IMM-uri în legătură cu modul de funcționare a Regulamentului privind transferurile de deșeuri, și în special a faptului că, din cauza diferențelor de punere în aplicare și interpretare dintre statele membre, regulamentul nu a dus la crearea unei piețe comune pentru utilizarea și reciclarea deșeurilor, și că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a asigura o punere în aplicare uniformă a RTD, acordând mai multă atenție deșeurilor periculoase și mai puțină celor care nu ridică probleme.
jooble.org