Invitaţie la o lectură publică: Lumina îndepărtată a fluviului, roman semnat de Ovidiu Dunăreanu

Invitaţie la o lectură publică: Lumina îndepărtată a fluviului, roman semnat de Ovidiu Dunăreanu(1046)


        ,,Şi băiatul firav, singurul cu pielea feţei ca mătasea broaştei, cu ochii azurii secătuiţi şi glas plăcut, de diac, s-a întors de spate şi ne-a arătat tuturor, la rădăcina capului, o gaură de grosimea degetului mare de la mână. În scorbura ei, albită şi roasă de apă, lucea răşiatic, încă neatins de cocleală, bine înfipt, un glonte de aramă“.

        Am extras acest citat din capitolul O căruţă în bună regulă al recentului roman semnat de Ovidiu Dunăreanu, Lumina îndepărtată a fluviului sau Istorisiri din Condica marilor şi micilor praznice Ed. Ex. Ponto, 2015 (praznice de la care scriitorul de mai târziu spune că nu lipsea, ,,pe atunci eram un băieţandru deşirat... nesăţios de a cunoaşte toate cele“, momente în care mesenii trăiau, ca nimeni alţii, obsesia oralităţii, astfel că multe dintre acele poveşti din spaţiul Ostrovului s-au adunat în traista sa, o mustrare necontenită de cuget delegându-l, apoi, spre a le scoate din filonul lor şi a ni le repovesti reîmpăcâdu-se, astfel, cu sine), nu doar pentru că el este unul dintre nucleele narative ale cărţii, ci şi pentru faptul că germenii fantasticului nu mai stau în aşteptare, fluxul de capital imaginativ luând forma unor investiţii de portofoliu plasate cu succes în celelalte capitole, purtătoare şi ele de dobânzi neimpozabile în actul lecturii.

        Lectura publică propusă de autor va avea loc în Sala Senatului a Universităţii Ovidius, sâmbătă, 14 Mai, la ora 10, şi va fi precedată de prezentări aplicate aparţinând profesorilor universitari Alina Buzatu, Lăcrămioara Berechet, Veronica Nedelcu, Angelo Mitchievici şi Cosmin Căprioară. 
jooble.org