Studiul deşeurilor

Studiul deşeurilor(670)


    InfoCons a realizat un studiu cu privire la serviciul public de gestionare a deşeurilor municipal solide la nivelul Primăriilor reşedinţă de Judeţ din România. 81% din Primăriile reşedinţă de Judeţ au transmis informaţiile solicitate pentru realizarea acestui studiu. Ca urmare a centralizării răspunsurilor primite au reieşit următoarele: Populaţia în mediul urban la nivelul anului 2014 variază între 50.908 locuitori şi 473.596 locuitori; 86.84% din respondenţi au un Departament responsabil de managementul deşeurilor solide; 73.6% din Primăriile reşedinţă de Judeţ au fluxurile de deşeuri periculoase separate de deşeurile nepericuloase. La cantitatea de deşeu colectat în anul 2014 (în kilograme) la Deşeu stradal avem de la 2.049,68 kg (Primăria Municipiului Galaţi) până la 43.704.060 kg (Primăria Municipiului Constanţa); Deşeu industrial inert (provenit din construcţii): de la 1.284 kg (Primăria Municipiului Slobozia) până la 112.442.400 kg (Primăria Municipiului Constanţa); Deşeu de echipamente electrice şi electronice: de la 1.086 kg (Primăria Municipiului Buzău) până la 944.165 kg (Primăria Municipiului Constanţa); Totalul deşeurilor reciclate în anul 2014: de la 1.760 kg (Primăria Municipiului Alexandria) până la 115.726.540 kg (Primăria Municipiului Constanţa). Bugetul anual alocat managementului deşeurilor în cadrul Primăriilor reşedinţă de Judeţ în anul 2014 a variat de la 125.000 ron (Primăria sectorului 6) până la 45.878.089,7 ron (Primăria Municipiului Constanţa). 50% dintre Primăriile reşedinţă de Judeţ folosesc ca şi soluţie de tratare a deşeurilor staţiile de sortare. În 94.11% din Primăriile reşedinţă de Judeţ există implementat un sistem de colectare selectivă la nivelul tuturor imobilelor administraţiei.
jooble.org