Uniunea Europeană estimează că, în viitor, 90% din locurile de muncă vor necesita competențe digitale

Uniunea Europeană estimează că, în viitor, 90% din locurile de muncă vor necesita competențe digitale(651)


      Din cele mai vechi timpuri, oamenii au coștientizat că educația și cultura sunt necesități fundamentale pentru oameni, jucând un rol determinant în dezvoltarea societății. Educaţia ca fenomen social presupune transmiterea experienţei de viaţă de la o generaţie la alta. Pentru a-și asigura continuitatea, societatea trebuie să transmită noilor generații cunoștințele, deprinderile, atitudinele și comportamentele necesare, adică să le educe. Astăzi, mai mult ca oricând, dinamica schimbărilor şi a noutăţilor impune extinderea actului educativ de-a lungul întregii vieţi.         Confom statisticilor Comisiei Europene, la nivel mondial s-a constatat o creștere a cererii de educație, iar obiectivul trasat de strategia Europa 2020, de a aduce numărul absolvenților unei forme de învățământ superior, la 40%, necesită diversificarea ofertei. Se estimează că, până în 2030, numărul de studenți la nivel global va ajunge la 414 de milioane, ceea ce înseamnă că sistemele de educație și formare profesională trebuie să devină mai flexibile pentru a putea răspunde nevoilor. Potrivit estimărilor, în viitor, 90% din locurile de muncă vor necesită competențe digitale, prin urmare este esențial ca sistemele de educație și formare să asigure însușirea competențelor necesare. (Sursa: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_ro.htm ) Tocmai de aceea, investițiile în educație sunt o prioritate pentru instituțiile publice, fiind necesară preocuparea constantă și consistentă pentru asigurarea condițiilor care fac posibil procesul de învățare pe tot parcursul vieții și pentru îmbunătățirea competențelor. Ele aduc beneficii nu doar la nivel individual, ci și pentru întreaga societate, contribuind la creșterea productivității și competitivității. Noile dezvoltări tehnologice, în special cele asociate cu tehnologiile informaționale, participă seminificativ la îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ pentru atingerea de către elevi a competențelor cerute de standardele de pregătire profesională, valabile pe plan local, național și european.
      Desfăşurarea instruirii pe baza unor strategii moderne, centrate pe elev, presupune existenţa unor laboratoare cu o dotare corespunzătoare, condiţie dificilă astăzi pentru multe instituții de învăţământ.
Soluţiile informatice dezvoltate de SIVECO pentru modernizarea instituțiilor de învățământ profesional și tehnic sunt: Laborator multimedia interactive, Laborator multimedia pentru învățare pe dispozitive mobile, Laboratorul educațional colaborativ. 

În urma adaptării acestor soluții informatice se formează un mediu de instruire complet, modern și inovativ, în care cursanții sunt mai receptivi, participând și punând în practică cunoștințele acumulate. Un alt instrument educativ modern, dezvoltat de specialiștii SIVECO, este platforma virtuală pentru valorificarea patrimoniului cultural care întâmpină nevoia de informare a publicului interesat de patrimoniul cultural imobil, oferindu-le o experienţă multimedia completă prin racordarea la cultura trecută şi prezentă a comunității locale sau regionale, permițându-le să navigheze simultan prin colecţiile unor biblioteci virtuale. Platforma virtuală multimedia este un instrument educativ, ludic și interactiv de promovare a patrimoniului cultural al unei comunități locale, prin intermediul internetului. Oricine poate explora biblioteca virtuală, cuprinzând documente scrise, imagini, fonograme și videograme, hărți tematice digitale și tururi virtuale însoțite de explicații plus diverse combinații de asemenea formate. Soluția informatică presupune inițierea unei platforme web care susține valorificarea turistică a patrimoniului cultural imobil din orice localitate sau regiune. Informațiile prezentate în mod interactiv captează atenţia, având şanse mai mari să fie preluate şi înţelese de potențialii vizitatori.  
jooble.org