STRATEGIA DELTEI DUNĂRII, REALIZATĂ PRIN COFINANŢARE EUROPEANĂ

STRATEGIA DELTEI DUNĂRII, REALIZATĂ PRIN COFINANŢARE EUROPEANĂ(757)     Proiectul "Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării şi implementarea acesteia printr-o Investiţie Teritorială Integrată", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), a fost realizat cu cofinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). MDRAP, în calitate de beneficiar al finanţării europene nerambursabile, a derulat proiectul în perioada iunie 2013 - decembrie 2015 în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. Valoarea totală a proiectului a fost de 13.104.003,23 lei. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 13.104.003,23 lei, din care: 11.138.402,75 lei - finanţarea primită din FEDR si 1.965.600,48 lei - contribuţia beneficiarului. Obiectivele proiectului au fost:
. Realizarea unei analize teritoriale aprofundate a zonei studiate;
. Realizarea unei Strategii de dezvoltare durabilă integrata pentru zona Deltei Dunării, corelând activitaţile de planificare în domenii precum: protecţia mediului şi biodiversitate, planificare spaţială, investiţii în infrastrctură, agricultură, dezvoltare rurală, pescuit, reabilitarea spaţiilor publice şi turism;
. Pregătirea Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă integrată pentru zona Deltei Dunării, în perioada de programare 2014-2020;
. Recomandarea de mecanisme instituţionale pentru asigurarea abordării integrate, inclusiv prin implementarea instrumentului Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) şi în perioada 2014-2020"

Grupul ţintă: Beneficiari direcţi ai proiectului sunt Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Fondurilor Europene şi instituţiile cu rol de programare şi implementare a fondurilor europene pentru perioada 2014 - 2020. Principalii beneficiari indirecţi ai proiectului sunt Consiliul Judeţean Tulcea, Consiliul Judeţean Constanţa, consiliile locale ale unităţilor administrativ - teritoriale incluse in aria Strategiei, precum si Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Rezultatele proiectului: Principalul rezultat al proiectului este constituit de Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării, aflată în prezent în faza finală a procedurii de evaluare strategică de mediu. Pentru sprijinul implementării activitaţilor proiectului, în perioada septembrie 2013 - noiembrie 2015, a fost derulat Acordul de Servicii de consultanţă privind Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării - România, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Au fost realizate acţiuni de promovare ale proiectului: patru ateliere de lucru, pentru discutarea cu autorităţile locale şi părţile interesate din regiune a documentelor elaborate în cadrul proiectului, tipărirea unei broşuri de popularizare a Strategiei de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării într-un număr de 1.500 de exemplare, conferinţe de diseminare a rezultatelor proiectului. Durata de implementare a proiectului a fost de 31 de luni.
jooble.org