PROGRAMUL INTERREG EUROPE: 13 MAI, TERMEN-LIMITĂ(739)


        Al doilea apel pentru proiecte finanţate prin Programul INTERREG EUROPE, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate Naţională, a fost deschis pe data de 5 aprilie 2016 şi are ca termen limită pentru depunerea aplicaţiilor data de 13 mai 2016, ora 12 CET (ora României).Până la sfârşitul perioadei de programare (anul 2020) vor fi lansate 3-4 apeluri de proiecte. Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE este dedicat îmbunătăţirii politicilor publice existente la nivel local, regional sau naţional, în special a investiţiilor pentru creştere economică şi a locurilor de muncă şi, dacă este cazul, pentru cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experienţă şi a învăţării de noi politici publice, de către actorii de interes regional. Sunt eligibile pentru finanţare prin proiecte INTERREG EUROPE: autorităţile publice (în special Autorităţile de Management), organisme de drept public, organisme private non-profit. Ratele de cofinanţare sunt diferite în funcţie de beneficiari eligibili: 85% din FEDR pentru autorităţi publice din cele 28 de state UE, 75% din FEDR pentru organisme private non-profit din cele 28 de state UE, 50% din fonduri norvegiene, pentru autorităţi publice, organisme de drept public şi organisme private non-profit din Norvegia, fonduri elveţiene: partenerii din Elveţia sunt invitaţi să contacteze Punctul Naţional de Contact al INTERREG Elveţia pentru detalii referitoare la oportunităţile de finanţare, 100% pentru platforme de învăţare de politici. Bugetul programului, pentru toate cele 28 de state membre, pentru perioada 2014-2020, este de 426,309,549.12 euro, din care 359,326,000 FEDR si 66,983,549.12 cofinanţare naţională. La acest buget se adaugă contribuţia celor două State partenere cu statut special, Elveţia şi Norvegia: 6.000.827 Euro.
jooble.org