Cum se donează unui ONG cota de 2 la sută din impozitul pe venit

Cum se donează unui ONG cota de 2 la sută din impozitul pe venit(833)


        Constănţenii care vor să direcţioneze 2 la sută din impozitul anual pe veniturile din salarii spre o organizaţie nonprofit, prin depunerea la Finanţe a formularului 230, nu trebuie să uite de prevederile legale referitoare la acest subiect, reaminteşte DGRFP Constanţa. Mai exact, este vorba de ordinul preşedintelui ANAF nr.4018/23.12.2014, în care se arată: formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor; contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate sau unitate de cult; termenul de depunere este anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului; formularul se poate depune: în format hârtie, la registratura organului fiscal competent; prin poştă cu confirmare de primire; prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Potrivit HG nr.1/2016 privind normele de aplicare a Codului fiscal, categoria entităţilor nonprofit care pot beneficia de această facilitate cuprinde: asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale, patronatele, camerele de comerţ, partidele politice, asociaţiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare, desfăşoară activităţi nonprofit, iar sumele primite din impozit sunt folosite în acest scop.
jooble.org