Impozit majorat pentru terenul neîngrijit

Impozit majorat pentru terenul neîngrijit(893)


        Potrivit noului Cod fiscal (Art 489, alin 5), pentru terenurile neîngrijite autoritățile locale pot majora impozitul cu până la 500 la sută. Dar, potrivit Art. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, înainte de a majora impozitul, primăria este obligată să parcurgă niște etape. Astfel, proprietarul va fi somat ca, pe parcursul anului fiscal în care s-a constatat starea terenului, să efectueze lucrările de întreţinere și îngrijire necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină în continuare terenul în stare de întreţinere/ îngrijire. Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul s-a conformat somaţiei, se încheie un proces-verbal de conformitate și impozitul nu va mai fi majorat. Dacă, dimpotrivă, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de îngrijire necesare, se va încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea terenului în categoria celor neîngrijite. Doar în această situație, conform libertatea.ro, primarul poate propune spre adoptare, consiliului local, proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru terenul respective.
jooble.org