Ofertă educaţională generoasă

Ofertă educaţională generoasă(824)


        Oferta educaţională a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, pentru anul universitar 2016-2017, este foarte generoasă, fiind scoase la concursul de admitere 47 de locuri pentru Secţia militară şi 802 locuri pentru Secţia civilă.

        La Secţia militară, 4 locuri sunt pentru femei, iar specializările sunt Navigaţie, Hidrografie şi Echipamente Navale, Electromecanică Navală.

        Cele 802 locuri de la Secţia civilă, cu taxă, sunt repartizate pe forme de învățământ și programe de studii universitare de licenţă în specializările Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, Inginerie şi Management Naval şi Portuar, Electromecanică Navală şi Electromecanică, iar pentru programe de studii universitare de masterat în specializările Științe Nautice, Sisteme Electromecanice Navale, Inginerie şi Management Naval şi Portuar şi Managementul Sistemelor Logistice.

        Pentru învățământul cu frecvență, Academia Navală "Mircea cel Bătrân" acordă din fonduri proprii 30 de burse de studii.
        Depunerea dosarelor candidaţilor pentru concursul de admitere va avea loc în perioada 9-27 iulie.

Detalii suplimentare despre admitere puteţi găsi accesând:
http://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere.html
jooble.org