CANDIDAŢI LA PREMIUL EUROPEAN AL PEISAJULUI

CANDIDAŢI LA PREMIUL EUROPEAN AL PEISAJULUI(882)


Dacă reprezentaţi o autoritate publică locală care a pus în practică politici sau măsuri de protecţie, management şi/sau amenajare a peisajului, care au avut efect de lungă durată şi ar putea servi ca exemplu pentru alte autorităţi teritoriale din Europa, sau o organizaţie non-guvernamentală care are o contribuţie remarcabilă la protecţia, managementul sau amenajarea peisajului, candidaţi la Premiul European al Peisajului, acordat de Consiliul Europei!

Pentru înscrierea în competiţie este necesară transmiterea dosarului de candidatură, completat în limba română, engleză sau franceză, atât pe suport electronic cât şi pe hârtie, la registratura Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) din Bucureţti, Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5, până cel târziu 1 iulie 2016. Fiecare stat poate depune o singură candidatură la Secretariatul General al Consiliului Europei. În acest sens MDRAP va organiza un concurs de selecţie a dosarelor pe baza procedurilor şi criteriilor stabilite prin Rezoluţia adoptată de Comitetul de Miniştri pe data de 20 februarie 2008 şi va înainta rezultatul acestui demers Secretariatului General al Consiliului Europei până la data de 30 ianuarie 2017.

Pentru detalii despre procedura de selecţie, criteriile de eligibilitate, conţinutul dosarului de candidatură ş.a., vizitaţi pagina de internet a Consiliului Europei.
jooble.org