Laptele, nu numai aliment,ci şi medicament

Laptele, nu numai aliment,ci şi medicament(936)


Laptele de vacă, este unul din alimentul cel mai complet şi mai uşor asimilat de organism, constituind un produs alimentar de bază în nutriţia omului. Este bogat în substanţe nutritive necesare vieţii (aminoacizi, acizi graşi, lactoze, vitamine, elemente minerale, proteine şi grăsimi). Laptele consumat atât în stare proaspată, cât şi sub formă de diferite produse lactate, măreşte rezistenţa organismului faţă de infecţii şi intoxicaţii, ridicând totodată nivelul de sănătate a populaţiei. Producerea şi valorificarea acestui important aliment, este atent monitorizată de serviciile sanitare veterinare de la procesul de obţinere în exploataţie, la colectare, transport, la procesare, până la consumator, având la bază Regulamentul C.E nr. 853/2004, care stabileşte norme specifice de igienă şi calitate pentru laptele crud destinat prelucrării, cu prioritate în unităţile de procesare a laptelui, obligate să recepţioneze şi să proceseze doar lapte crud provenit de la exploataţii cu vaci, care îndeplinesc criterile de calitate impuse prin legislaţia europeană din acest domeniu. Având în vedere că începând cu 1 ianuarie 2014, este interzisă livrarea la centrele de colectare, la unităţile de procesare, precum şi punerea pe piaţă a laptelui crud care nu respectă cerinţele legislaţiei UE. cu referire la numărul total de germeni şi la numărul de celule somatice, ANSVSA a atenţionat permanent factorii responsabili să respecte măsurile menite să ducă la îmbunătăţirea şi menţinerea parametrilor de calitate a laptelui crud, a sistemului de colectare a laptelui şi de modernizare şi dezvoltare a exploataţiilor agricole, în acord cu cerinţele şi reglementările europene, pentru ca acest produs şi derivatele obţinute prin procesare să fie solicitate pe piaţa europeană în cantităţi cât mai mari. În situaţia în care se va depista lapte neconform, unităţile de procesare lapte au posibilitatea să proceseze laptele neconform în brânzeturi cu perioadă de maturare de cel puţin 60 zile, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
jooble.org