PIANUL FERMECAT

PIANUL FERMECAT(545)


Ediţia a doua a Concursului naţional de interpretare pianistică "Pianul fermecat", competiţie care se adresează copiilor şi adolescenţilor, se va desfăşura la Galaţi pe 1 aprilie, începând cu ora 9,00, în organizarea Centrului Cultural "Dunărea de Jos", la sediul acestuia de pe strada Domnească nr. 61. Organizator este Centrul Cultural, în parteneriat cu Consiliul Judeţului Galaţi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean. Concursul este destinat elevilor care studiază pianul în şcoli populare de arte, centre culturale, grădiniţe, palate ale copiilor, case de cultură, şcoli generale, mediu privat. Din Regulament, cităm: concurenţii vor prezenta două piese din repertoriul muzicii clasice universale, diferite ca stil, gen şi factură, interpretate din memorie. Sunt 13 categorii de vârstă, pentru copii născuţi între 1999 şi 2011. Înscrierea la concurs se face numai pe baza fişelor de concurs completate şi semnate. Acestea vor fi transmise împreună cu o copie a certificatului de naştere şi o copie a chitanţei taxei de înscriere, până la 21 martie, data poştei la adresa: Centrul Cultural "Dunărea de Jos", str. Domnească nr. 61, Galaţi, cod poştal 800008, având pe plic menţiunea: Concursul "Pianul fermecat". Taxa de participare de 70 lei va fi trimisă în contul Centrului Cultural "Dunărea de Jos": CUI 312755, cod IBAN R024TREZ30621G365000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, sau direct la casieria unităţii, pe numele concurentului.
Juriul va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate din universităţi şi liceele de muzică din ţară. 
jooble.org