PETIŢIE VIOLENŢĂ FEMEI

PETIŢIE VIOLENŢĂ FEMEI(665)


Anul trecut au fost înregistrate 9.014 cazuri de violenţă în familie la nivel de ţară, iar prima lună din 2016 încă o femeie din Constanţa a fost ucisă de fostul partener după ce depusese plângere la poliţie împotriva lui. Pe 8 martie, 27 de ONG-uri au solicitat Consiliului Judeţean Constanţa, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, precum şi primăriilor şi consiliilor locale să întreprindă o serie de măsuri în sprijinul victimelor, cât şi pentru prevenirea violenţei domestice. ONG-urile au lansat o petiţie online prin care cer autorităţilor: 1. Înfiinţarea cel puţin a unui centru de primire în regim de urgenţă pentru femeile victime ale violenţei domestice; 2. Organizarea de campanii de informare, educare şi conştientizare în mediul urban şi rural cu privire la gravitatea fenomenului violenţei împotriva femeilor; 3. Furnizarea de programe de formare, perfecţionare şi metode de lucru cu femeile victime ale violenţei domestice, de către autorităţi şi alţi furnizori privaţi de servicii, pentru asistenţii sociali din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială (SPAS); 4. Alocarea unui fond de la Consiliul Judeţean către primăriile locale din care să fie suportată contravaloarea certificatelor medico-legale pentru atestarea agresiunilor asupra femeilor victime ale violenţei domestice prin încheierea de protocoale între primării şi Reţeaua Naţională de Medicină Legală, sumele urmând să fie decontate ulterior de către INML de la bugetele locale; 5. Activarea Structurilor comunitare consultative (SCC) la nivel local pentru implementarea de acţiuni de prevenire şi combatere a violenţei domestic, precum şi pentru monitorizarea cazurilor de violenţă; 6. Stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei împotriva femeilor prin: Constituirea anuală a unui fond în cadrul Consiliului Judeţean Constanţa şi al Consiliului Local Municipal Constanţa destinat finanţării activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice desfăşurate de către ONG-uri, altele decât furnizorii acreditaţi de servicii, şi stabilit prin consultarea organizaţiilor neguvernamentale ce desfăşoară astfel de activităţti pe raza unităţii administrativ-teritoriale; Subvenţionarea serviciilor sociale de interes judeţean pentru femeile victime ale violenţei domestice (consiliere psihologică, asistenţă juridică, găzduire) către furnizorii privaţi conform legislaţiei în vigoare.
jooble.org