Nou Președinte al Consiliului Director – ADI ITI Delta Dunării

Nou Președinte al Consiliului Director – ADI ITI Delta Dunării(780)


Conform Dobrogea.news, în cadrul Adunării Generale a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii, după ce s-a analizat funcţionarea instituţională şi administrativă a acestui mecanism, s-a hotărât demiterea întregului consiliu director pentru neîndeplinirea obiectivelor asumate până la această dată. Astfel, Cristina Iova, expert în fonduri europene, venită de la București la conducerea Consiliului Director al acestui instrument unic în România, a fost demisă după cinci luni de activitate . Noul Consiliu Director ales de Adunarea Generală ADI ITI Delta Dunării și-a desemnat președintele în persoana lui Ilie Petre, inginer de profesie, fost primar al orașului Isaccea, actualmente, director al Sistemul de Management integrat al Deșeurilor in județul Tulcea, (proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) in cadrul Programului Operațional Sectorial – POS Mediu), care urmează să evalueze situația de facto și să găsească soluțiile necesare repoziționării în grafic termenelor de depunere a fișelor de proiect (cu mult depășit) și a organizării pentru implementarea proiectelor conform directivelor europene . În cadrul Uniunii Europene sunt doar 18 astfel de Instrumente Indegrate de finanțare a unor proiecte de dezvoltate socio-economică, cel de la Tulcea fiind singurul din România. ITI-Delta Dunării face parte din Acordul de Parteneriat încheiat în în august 2015 de către Guvernul României cu Comisia Europeană. Valoarea alocată pentru comunităţile locale din arealul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării și a zonelor limitrofe, respectiv judeţele Tulcea şi Constanţa, este de 1,1 miliarde euro. Instrumentul financiar ITI asigură finanțarea pentru proiecte din toate programele operaționale, cuprinzând investiții din FC, FEDR, FSE, FEADR și FEPAM. Astfel, în perioada de programare 2014-2020 pentru instrumetul ITI sunt stabilite alocări indicative în valoare totală de circa 1,11 mld. euro, distribuite în cadrul programelor operaționale, după cum urmează: Programul Operaţional Infrastructura Mare – € 407,640,000.00; Programul Operaţional Regional – € 358,106,383.00; Programul Operaţional Capital Uman – € 60,000,000.00; Programul Operaţional Competitivitate – € 60,000,000.00; Programul Operaţional Capacitate Administrativă – € 16,000,000.00; Programul Naţional Dezvoltare Rurală – € 168,000,000.00 (inclusiv contribuția națională); Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Marine – € 37,000,000.00; Programul Operațional Asistență Tehnică – € 5,000,000. Elaborarea SIDD(DD) și a Planului de Acţiune, precum și stabilirea mecanismului de guvernanță ITI, inițiată de Consiliul Județean Tulcea, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sprijinul asistenței tehnice furnizate de Banca Mondială, s-a încheiat în luna decembrie 2015, urmând ca la sfârșitul lunii februarie 2016, să se finalizeze procedura de consultare publică. Odată cu aprobarea SIDD(DD) prin hotărâre de guvern (perioada estimată martie 2016), sumele indicative alocate mecanismului ITI ar fi trebuit să fie deja accesate de către beneficiarii eligibili, sub coordonarea ADI-ITI.
jooble.org