Începe simularea examenului de bacalaureat

Începe simularea examenului de bacalaureat(1033)


De mâine, 7 martie 2016, încep probele în cadrul simulărilor pentru examenul de Bacalaureat, cu proba scrisă de limbă şi literatură română, care se desfășoară în 60 de unități de învățământ (16 în mediul rural și 44 în urban). Marţi, 8 martie a.c., se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă, iar miercuri, 9 martie a.c., proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie). Joi, 10 martie, elevii clasei a XII-a vor susține proba la alegere a profilului şi specializării (Geografie, 1099- Anatomie și fiziologie, 930- Biologie vegetală, 557- Logică și argumentare, urmate de Fizică, Chimie, Socio-umane).
    La nivelul județului Constanța, numărul de participanți la simulare, pe probe, este următorul: Proba E a) – Limba și literatura română - 9.768 (clasa a XI-a- 4958; clasa a XII-a- 4810); E b) Limba maternă – 14 (clasa a XI-a- 9; clasa a XII-a- 5); E c) Matematică – 7.467 (clasa a XI-a- 3803; clasa a XII-a- 3664) și Istorie 2.301 (clasa a XI-a- 1155; clasa a XII-a- 1146) PROBA E d) – Geografie, Anatomie și fiziologie, Biologie vegetală, Fizică, Chimie, Socio-umane- 4.810 (clasa a XII-a)
    Probele la simulările naționale încep la ora 9,00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8.30. Timpul destinat elaborării lucrării scrise este de trei ore. Evaluarea lucrărilor scrise se realizează de către profesori evaluatori din unitatea de învățământ în care se desfășoară simulările. Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori, din care unul care predă la clasă. Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă, iar notele obținute nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului se pot trece notele în catalog. La fel ca în anii precedenți, subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, vor fi unice, la nivel naţional, respectiv diferenţiate, în funcţie de filieră, profil şi specializare. Rezultatele vor fi comunicate elevilor în data de 18 martie.
 
jooble.org