Fundaţia Orange lansează Digitaliada

Fundaţia Orange lansează Digitaliada(1158)


Fundaţia Orange lansează competiţia pentru școlile din mediul rural din cadrul proiectului Digitaliada, cu scopul de a promova educația digitală și de a ȋmbunătăţi performanţa școlară a elevilor prin folosirea tehnologiei digitale.

Digitaliada este un proiect amplu cu mai multe etape ce se vor desfășura pe durata unui an și jumătate. Prima etapă o reprezintăselectarea a 10 școli gimnaziale din mediul rural ce vor face parte dintr-unproiect-pilot ȋn anul școlar 2016-2017.Alegerea acestor școli se va face în urma unei competiții. Școlile selectate vor fi sprijinite ȋn predarea matematicii și TIC (Tehnologia Informaţiei și a Comunicaţiilor) la clasele V–VIII și vor fi dotate cu echipamente electronice și ITpe care vor rula materiale digitale educative de tipul „ȋnvăţare prin joc”. Profesorii din școlile participante vor beneficia de training specializat,asistență și consultanță,ȋncepȃnd de la planuri de lecţie pȃnă la materiale de specialitate, pe întreg parcursul proiectului.
Proiectul Digitaliada se desfășoară cu sprijinul Direcției Generale de Învățământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și va fi implementat deFundaţia Orange cu ajutorul mai multor ONG-uri:Asociaţia Actori Europeni, Asociaţia Cartea Daliei, Asociaţia Societatea Online și Fundația Noi Orizonturi.
Alegerea celor 10 școli va fi făcută de o echipăformată din reprezentanți ai Fundației Orange și ai celor patru ONG-uri care implementează proiectul. Perioada de înscriereîn competiție pentru școlise ȋncheie pe25 mai 2016. Condiţiile detaliate de ȋnscriere și metodologia de completare a aplicaţiei sunt disponibile aici:http://www.fundatiaorange.ro/

Despre Fundaţia Orange
Fundaţia Orange este o organizaţie non-profit care se implică în viaţa comunităţii prin realizarea de proiecte filantropice menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. Fundaţia Orange dezvoltă proiecte de sănătate, educaţie, cultură în beneficiul persoanelor cu deficienţe de vedere şi/sau de auz şi de educaţie digitală pentru copii din zone defavorizate, în scopul integrării lor sociale. Pentru mai multe informaţiivă rugăm vizitaţi www.fundatiaorange.ro.
jooble.org