Impozitul pe spectacole

Impozitul pe spectacole(1087)


Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează organizatorii de manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional că impozitul pe spectacole se achită până pe data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul.

Până la aceeaşi dată se depune declarația „Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole“ și se anexează buletinul/cartea de identitate a delegatului/împuternicitului în original şi copie şi delegaţia/împuternicirea în original şi copie.

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum urmează:

a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate, cota de impozit este egală cu 5%. 
jooble.org