“Reindustrializarea Dobrogei”, iniţiativă lansată !

“Reindustrializarea Dobrogei”, iniţiativă lansată !(1029)


Asociaţia Cluster Medgreen - „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate în ecotehnologii şi surse alternative de energie” a lansat inițiativa pentru “Reindustrializarea Dobrogei”, prin organizarea unui seminar la care s-au prezentat si dezbatut concluziile unei echipe de experți cu privire la oportunitatea, perspectivele și cerințele unui astfel de demers.
Ca urmare a dezbaterilor din cadrul seminarului, au fost identificate o serie de propuneri și măsuri concrete, venite din partea comunității de afaceri și a experților din cadrul Uniunii Europene prezenți la eveniment.
La data de 18 februarie 2016, inițiativa a fost prezentată cu prilejul conferinței cu tema „Competitivitate, inteligență și valoare adăugată prin servicii private”, organizată la București, de către Patronatul Serviciilor Private din România, la care au participat reprezentanți ai comunității de afaceri din sectorul industrial din întreaga țara, reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Mediului, ANRE și alte organisme similare.
Cu prilejul dezbaterilor, a rezultat că inițiativa pentru „Reindustrializarea Dobrogei” se înscrie în preocupările actuale ale autorităților guvernamentale și este necesară o promovare mult mai activă și vizibilă, la nivel național, care să permită în acest fel, luarea în considerație a propunerilor venite din partea comunității de afaceri din zona Dobrogei, în diferite demersuri legislative, în conturarea diferitelor programe naționale și a altor activități similare, alături de organizații patronale și profesionale din alte regiuni ale țării.
În perioada 25 – 26 februarie, a avut loc, la Berlin, Conferința Comunității pentru Cunoaștere și Inovare – EIT Raw Materials, dedicată managementului durabil al resurselor materiale. Cu acest prilej, domnul Dr. Ernst Lutz, Directorul General al organizației, a prezentat în fața reprezentanților membrilor acestei organizații, rezultatele vizitei în România, participarea la evenimentul din 10 februarie, de la Medgidia și întâlnirea cu comunitatea universitară din Constanța, reafirmând sprijinul pentru inițiativa Clusterului Medgreen.
În urma acestor demersuri, au fost definite acțiunile care urmează a fi întreprinse în următoarea perioadă, după cum urmează:

    Colaborarea cu autoritățile locale, respectiv consiliile locale din orașele și comunele din județele Constanța și Tulcea, care sunt interesate să definească strategii și programe în vederea înființării de parcuri industriale, pornind de la nevoile specifice și caracteristicile teritoriilor arondate. În cadrul Clusterului Medgreen există un corp de experți care poate fi extins cu diverși colaboratori, atât din țara cât și din Uniunea Europeană, pentru a asigura consilierea autorităților locale interesate.
    O cerință fundamentală, exprimată de majoritatea oamenilor de afaceri și a întreprinzătorilor interesați de subiect, a fost legată de disponibilitatea resursei umane pregătite pentru activități industriale. În consecința, apare necesitatea de a defini politici locale în domeniul specializărilor inteligente care să includă și segmentul de formare vocațională. Se vor defini proiecte pilot în parteneriat cu instituții de formare vocaționala, licee și universități, și vor fi formulate proiecte specifice în acest domeniu.
    În vederea asigurării de materii prime și materiale necesare activităților industriale, se va realiza o cartografiere a resurselor minerale disponibile în zona Dobrogei, oportunitățile existente prin procesarea deșeurilor, reciclare, reutilizare și valorificarea conectivității Portului Constanța cu alte zone bogate în resurse minerale. EIT Raw Materials va asigura suportul necesar, prin identificarea de proiecte concrete și formarea de consorții cu parteneri europeni.
    Ca o sinteză a punctelor de vedere formulate de catre mai multe organizații, a fost subliniată disponibilitatea de fonduri pentru proiecte de cercetare și inovare, atât pe plan național cât și pe plan european. În acest scop, vor fi invitate mai multe institute de cercetare și universități care să se alăture acestui demers, pentru a sprijini întreprinderile din zona Dobrogei, pentru a formula proiecte de dezvoltare tehnologică și inovare care să fie depuse la apelurile deschise pe acest domeniu.
    Foarte multe comentarii și propuneri au vizat necesitatea asigurării unor resurse pentru finanțarea proiectelor de reindustrializare. În acest scop se va iniția un mecanism de consultare cu băncile și organismele financiare, în vederea stabilirii unor măsuri concrete și a unor instrumente financiare dedicate sprijinirii inițiativei pentru “Reindustrializarea Dobrogei”.


În vederea implementării măsurilor mai sus menționate, reprezentanții Clusterului Medgreen vor identifica și alți parteneri, respectiv consiliile locale, județene, asociații și alte organizații care sa contribuie la acest demers.
Pentru a asigura accesul la informații pentru o categorie cât mai larga de persoane interesate, în cadrul paginii de internet www.medgreen.eu, a fost realizat un spațiu de informare dedicat, intitulat „Observatorul pentru Reindustrializarea Dobrogei”, în care vor fi semnalate inițiativele, proiectele, evenimentele și alte aspecte relevante pentru acest demers.
La nivel național, o delegație a Clusterului Medgreen, va solicita o audiența cu Președintele României și Primul Ministru, pentru a prezenta rezultatele consultărilor și pentru a solicita sprijinul acestor instituții pentru materializarea prezentei inițiative.
Nu în ultimul rând, vor fi continuate și extinse contactele inițiate la nivelul Uniunii Europene, al Comisiei Europene și al Parlamentului European, în vederea asigurării unei vizibilități adecvate a demersului menționat și pentru obținerea sprijinului constând în transfer de cunoștințe, bune practici și acces la o serie de instrumente de finanțare.
jooble.org