Educația pe tot parcursul vieții - o prioritate

Educația pe tot parcursul vieții - o prioritate(996)


Este bine cunoscut faptul că investițiile în educație sunt o prioritate și pentru instituțiile de învățamânt constănţene, fiind necesară o preocupare constantă și consistentă pentru procesul de învățare pe tot parcursul vieții și pentru îmbunătățirea competențelor. Ele aduc beneficii nu doar la nivel individual, ci și pentru întreaga societate, contribuind la creșterea productivității și competitivității. În aceste condiții, dinamica pieţei muncii impune adaptarea ofertei educaţionale a instituțiilor de învăţământ, atât în ceea ce priveşte calificările, numărul de absolvenţi, dar mai ales în ceea ce priveşte calitatea cunoştinţelor dobândite de aceştia. Principala preocupare o constituie reabilitarea infrastructurii educaționale, componentă de bază a structurii serviciilor, dar și îmbunătățirea condițiilor de calificare a elevilor. Noile dezvoltări tehnologice, în special cele asociate cu tehnologiile informaționale, participă seminificativ la îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ pentru atingerea de către elevi a competențelor cerute de standardele de pregătire profesională, valabile pe plan local, național și european. Specialiștii SIVECO vin în sprijinul acestui proces de îmbunătățire a calității pregătirii profesionale cu un pachet de soluții IT moderne care include următoarele componente: Laborator multimedia interactive, Laborator multimedia pentru învățare pe dispozitive mobile, Laboratorul educațional colaborativ. Implementarea acestor soluții informatice contribuie la crearea unui mediu de instruire complet, modern și inovativ, în care cursanții sunt mai receptivi, participând și punând în practică cunoștințele acumulate. Dacă doriți să primiți mai multe detalii despre soluțiile SIVECO dedicate mediului educațional sau pentru a intra în legătură cu un consultant eLearning, vă rugăm să ne scrieți la adresamarketing@siveco.ro.
jooble.org