Fii fermier activ !

Fii fermier activ !(883)


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Constanţa informează că în perioada 23 februarie – 10 iunie 2016 desfăşoară Campania de informare privind primirea cererilor unice de plată, având sloganul:“Fii fermier activ, depune cererea unică şi poţi obţine sprijin financiar”.“APIA te aşteaptă!”. Obiectivul generalal campaniei îl reprezintă informarea fermierilor cu privire la fondurile destinate schemelor/măsurilor de plată în anul 2016, precum şi la modalitatea de accesare a acestora. Se pune accent în continuare pe informarea eficientă a fermierilor cu privire la modul de utilizare a aplicaţiei de identificare a parcelelor agricole – IPA Online, prin care beneficiarii îşi pot vizualiza, propriile parcele digitizate în campania anterioară şi îşi pot digitiza și măsura cu exactitate parcelele prin identificare pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA. De asemenea, aplicația IPA Online pune la dispoziția fermierilor rezultatele controalelor pe teren din anii anteriori precum și avertizări privind calitatea digitizării parcelelor agricole, respectarea anumitor cerințe de ecocondiționalitate, atenționări referitoare la suprapunerea cu alte parcele digitizate sau supradeclararea suprafeței maxime eligibile a blocului fizic. Totodată, aplicația IPAOnline informează fermierul dacă parcelele digitizate sunt situate în zone eligibile pentru plăţile compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală în vederea solicitării acestora la sprijin dacă fermierul se angajează să respecte cerințele specifice măsurilor de dezvoltare rurală. Pe durata Campaniei, Centrul judeţean Constanţa al Agenţiei va organiza sesiuni de informare şi instruire a fermierilor şi respectiv a administraţiei agricole din primării, cu privire la perioada de depunere a cererilor unice de plată în anul 2016, modalitatea de completare a acestora, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum şi la pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor/schemelor de plată. În cadrul sesiunilor de instruire se va acorda o atenţie deosebită procedurii de completare electronică a declaraţiei de suprafaţă, de identificare a parcelelor agricole utilizate, respectiv de digitizare corectă a acestora, utilizând aplicația IPA Online. De asemenea, conform agro-tv.ro, se va pune accent pe obligativitatea agricultorilor de a respecta normele de ecocondiţionalitate pe toate suprafeţele agricole utilizate.
jooble.org