EVALUARE NAŢIONALĂ 2016

EVALUARE NAŢIONALĂ 2016(906)


EDU.RO a publicat calendarul simulării examenului. Elevii de clasa a VIII-a încep simulările examenelor de Evaluare Naţională pe 22 februarie, cu testarea la Limba şi literatura română. Ministerul Educaţiei a publicat calendarul simulării evaluării naţionale pentru elevii care acum sunt în clasa a VIII-a. Acesta este al treilea an în care Ministerul Educaţiei organizează simulări ale examenelor la nivel naţional, cu subiecte unice. Rezultatele pe care le vor obţine elevii la aceste simulări vor fi analizate la nivelul fiecărei şcoli, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei şi şedinţe cu părinţii, în vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare. Dacă pe 22 februarie are loc simularea la Limba şi literatura română, proba scrisă, a doua zi, pe 23 februarie este programată simularea la Matematică, proba scrisă, iar pe 24 februarie simularea la Limba şi literatura maternal, proba scrisă, pentru ca pe 4 martie să fie afişate rezultatele. Anul şcolar 2015-2016 nu a adus noutăţi privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale şi admiterii în liceu. Astfel, după algoritmul inaugurat în urmă cu doi ani, media de admitere în liceu se va calcula ca medie ponderată între media de la Evaluarea Naţională (75 la sută) şi media notelor din gimnaziu (25 la sută). Anul şcolar 2015-2016 a început la data de 1 septembrie 2015 şi se încheie la data de 31 august 2016 şi se structurează pe două semestre, la ora asta desfăşurându-se cel de-al doilea.Cursurile în acesta au început pe 15 februarie şi se vor încheia pe 22 aprilie 2016. Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 23 aprilie 2016 - marţi, 3 mai 2016. Cursuri - miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24 iunie 2016. Vacanţa de vară: sâmbătă, 25 iunie 2016 - duminică, 11 septembrie 2016. Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 3 iunie 2016. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 17 iunie 2016. Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. Pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare. Pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 180 de zile. Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor. Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile- cadru de învăţământ, în vigoare. 
jooble.org