Se pregăteşte un nou viceprimar pentru Municipul Constanța

Se pregăteşte un nou viceprimar pentru Municipul Constanța(1262)


Consilierii locali din Constanța vor alege la şedinţa programată pe 23 februarie un nou viceprimar al urbei, după ce Gabi Stan a fost obligat să demisioneze, în urma retragerii sprijinului politic al PSD. Pe ordinea de zi a ședinței din data de 23 februarie, se află 46 de puncte, dar şi mai multe puncte de interes, printre care și validarea a doi noi consilieri locali, respective Florin Serghei şi Constantin Niţe. Toate punctele de pe ordinea de zi sunt iniţiate de viceprimarul Decebal Făgădău. Acestea se referă, printer altele, la aprobarea programului “RESPECT’’, modificarea art. 1 din HCL nr. 3/2002 referitoare la acordarea unei sume fixe persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani şi cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, aprobarea acordării de facilităţi la transportul urban de călători în municipiul Constanţa personalului didactic şi nedidactic încadrat în unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar din municipiul Constanţa, modificarea HCL nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Constanţa în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite, stabilirea persoanelor beneficiare şi a modalităţii de distribuire a lemnelor rezultate din activitatea de tăiere a arborilor uscaţi de pe domeniul public sau privat al municipiului Constanţa, modificarea anexei 1A la HCL nr. 135/2013 privind reducerea tarifelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa în sensul reducerii cotei de TVA la 20%, dar şi la activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2015, modificarea art. 1 din HCL nr. 11/30.01.2007 privind aprobarea închirierii unor spaţii aferente cluburilor pentru persoane vârstnice, unele măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele Serviciului public administrare creşe Constanţa din subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Constanţa începând cu data de 01.03.2016, precum şi alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constaţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din cadrul Clubului Sportiv nr. 1 Constanţa care au obţinut în anul 2015 performanţe deosebite la competiţiile internaţionale oficiale. Se vor mai discuta proiecte de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia, în anul competiţional 2016-2017, alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea Asociaţiei Judeţene de Şah Constanţa în vederea organizării Campionatului Individual Feminin de Şah 2016, aprobarea preţului chiriei negociate pentru spaţiul situat în municipiul Constanţa, str. Plevnei nr. 4 cu destinaţia de arhivă a Primăriei municipiului Constanţa, aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi protocol pentru anul 2016, modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa, dar şi privind completarea şi actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa. Pe ordinea de zi mai sunt proiecte de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţ, privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa, privind preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa a imobilului situat în str. Piaţa Ovidiu nr. 9, privind completarea HCL nr. 712/2005 privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanţa în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa a imobilului Spital Clinic de Boli Infecţioase ce constituie domeniul public al municipiului Constanţa şi transmiterea dreptului de administrare unităţii sanitare publice, privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către SC Enel Dobrogea SA asupra unor terenuri aparţinând municipiului Constanţa, în vederea amplasării unor posturi de transformare pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice pentru alimentare cu energie electrică, privind aprobarea proiectului tehnic revizuit şi actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii Black Sea Bike-Diversification of the tourism services in Constanţa – Balchik cross border region by bike – BSB, privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 4, Constanţa, dar şi privind modificarea art. 1 din HCL nr. 80/2015 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru’’, Constanţa, în sensul modificării anexei privind devizul general. Să mai amintim de modificarea art. 3 din HCL nr. 279/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ’’CNI S.A.’’ a amplasamentului obiectivului de investiţii ’’Sală polivalentă’’ şi asigurarea condiţiilor în vederea executării acestuia, pentru modificarea HCL nr. 62/2014 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa, privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în municipiul Constanţa, delimitată de str. Sarmisegetuza, str. Ştefan Mihăileanu, str. Dacia şi str. George Enescu, iniţiator Roman Greta Elena, privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de alee acces parcare centru de agrement Lake View, alee beton, bd. Mamaia şi alee promenadă mal lac Tăbăcărie, iniţiator S.C. Depol Service S.R.L., altul pentru zona situată în prelungirea str. Bucovina, delimitată la nord de teren aparţinând municipiului Constanţa, la est de teren aparţinând domeniului public al statului aflat în administrarea ABADL, la sud şi vest de proprietăţi private, iniţiatori Nejloveanu Niculae şi Victoria, apoi pentru modificarea HCL nr. 254/2013 în vederea supraetajării cu P+3-4E corp parcare 2S existent la centrul comercial City Parc Mall situat în bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C iniţiator SC Nepi Five Property Development SRL, pentru zona delimitată de str. Serelor, str. Margaretei, str. Vârful cu Dor şi str. Democraţiei, iniţiatori Cohal Ion şi Mariana, pentru zona situată în municipiul Constanţa, delimitată de str. Smârdan, str. Ştefan cel Mare, str. Mircea cel Bătrân şi str. Mihai Eminescu, iniţiatori Petre Mircea Mihai şi Maria, SC Eurotranzit 2000 SRL, în fine un Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil D+P+6 E – locuire colectivă, pentru terenul situat în municipiul Constanţa, zona Palazu Mare, str. Lucian Blaga nr. 15, investitor Scânteie Sergiu, altul privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 102/2015 privind aprobare PUZ pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, str. Soveja, bd. Alexandru Lăpuşneanu, al. Umbrelor şi al. Melodiei, un altul pentru zona delimitată de Lacul Siutghiol, RAJA, drum de exploatare, lac Siutghiol şi lot 2, iniţiator SC New Home Construct SA, aprobarea PUZ delimitat de strada Florilor, strada Fulgerului, strada Dezrobirii, strada Bucuriei, iniţiator SC Stejarul SRL, altul privind aprobare PUZ delimitat de strada Belvedere, alee acces, iniţiator Secărea George, dar şi atribuirea denumirii de strada Viorelelor căii de acces situată în prelungirea străzii cu acelaşi nume, aflată în intravilanul municipiului Constanţa în zona Billa-Doraly Mall, plus atribuirea denumirii de aleea Amzacea pentru aleea paralelă cu str. Dezrobirii, între str. Amzacea şi str. Spătar Nicolae Milescu. 
jooble.org