Iniţiativă lăudabilă la Medgidia

Iniţiativă lăudabilă la Medgidia(732)


           Municipiul Medgidia are un sistem de asistență socială foarte bine dezvoltat, cu sute de persoane nevoiașe în evidență. Strategia Serviciului de Asistenţă Socială Comunitară urmăreşte abordarea problemelor cu care se confruntă grupurile vulnerabile ale comunităţii, încercând o abordare inovativă. Unul dintre aceste programe este chiar cel de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu.
Serviciile la domiciliu au caracter preventiv prin care se încearcă menţinerea independenţei persoanei în vârstă şi păstrarea unui nivel optim de viaţă. Serviciul oferit are o serie de obiective care au în prim plan crearea unui mediu de viață plăcut beneficiarilor. În prezent, 80 de îngrijitori specializați și 2 asistenți sociali lucrează în cadrul serviciului, o parte din ei cu un contract de două ore. Astfel, cei 76 de vârstnici care nu se pot gospodări singuri beneficiază de asistență timp de opt ore pe zi, timp în care îngrijitorii se asigură de bunăstarea acestora. Pe lângă îngrijirea propriu-zisă, personalul specializat se ocupă și de îngrijirea locuinței și gospodăriei, oferă ajutor pentru menaj, pentru prepararea hranei și pentru plata facturilor sau alte activități pe care vârstnicii nu le pot face singuri. Programul este axat pe persoanele în vârstă care nu au familie sau nu primesc sprijin din partea familiilor. Astfel, îngrijitorii le oferă și un ajutor pentru reintegrarea socială, precum și o persoană pe care se pot baza atunci când au nevoie.
Îngrijitorii sunt testaţi psihologic de personal de specialitate și acreditaţi anual de AJPIS Constanța în baza Raportului de capacitate privind asigurarea serviciilor de îngrijire la domiciliu.
Beneficiarii sunt persoanele vârstnice care au domiciliul în municipiul Medgidia, nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale din cauza bolii ori stării fizice sau psihice (cu excepția bolilor infecţioase). În același timp, pentru a beneficia de serviciile de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu, solicitantul trebuie să depună o cerere scrisă Primăria municipiului Medgidia, în urma căreia se va face evaluarea necesităților persoanei, urmând ca beneficiarul să semneze un Contract de prestări servicii, cu Prestatorul de Serviciu, în baza planului individualizat de îngrijire.
Finanțarea serviciului se face din două surse – beneficiar și buget local, astfel beneficiarul contribuie cu un procent din venituri, respectiv pensie, care se calculează în funcție de valoarea pensiei, dar nu mai mult de 40% din aceasta, iar bugetul local acoperă restul sumei.
 
jooble.org