UTILE. Preţul lemnului

UTILE. Preţul lemnului(908)


Guvernul a modificat şi completat "Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate pu­blică", în urma protestelor re­prezentanţilor industriei de profil faţă de majorarea preţului lemnului pe picior de către Romsilva, după ce din acest an "preţul de referinţă" (mediile preţurilor rezultate din adju­decările de masă lemnoasă pe picior din cursul anului 2015) devenise în 2016 "preţul de pornire a licitaţiei", ceea ce a condus la majorarea preţurilor cu o treime. Cei de la Ziarul Financiar spun că în urma aplicării acestui mod de calcul, reprezentanţii in­dustriei de profil au protestat masiv în stradă, motivând că vor ajunge în faliment, mai ales că preţul lemnului pe picior a crescut din 2010 până în prezent de trei ori.
Noul regulament publicat pe site-ul Ministerului Mediului prevede, între altele: "Preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă se stabileşte pornind de la preţul de referinţă aferent acesteia. Preţul de referinţă aferent fiecărei partizi se calculează în funcţie de preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie. Preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie se aprobă înainte de licitaţia principală (.) prin decizie a con­ducătorului administratorului fondului fo­restier proprietate publică a statului. Preţul de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior poate fi stabilit sub preţul de referinţă al partizii, cu cel mult 10%, în baza unei note justificative semnate de şeful ocolului silvic în care a fost constituită partida."
jooble.org